Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:711 · Visa fulltext
Lag (1988:711) om befruktning utanför kroppen
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:160, SoU 1987/88:26, rskr 1987/88:383
Upphävd: 2006-07-01
Ändring, SFS 2002:252
Rubrik: Lag (2002:252) om ändring i lagen (1988:711) om befruktning utanför kroppen
Omfattning: nuvarande 3, 4 §§ betecknas 4, 9 §§; ändr. 1, 2, 4, 9 §§; nya 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 §§, rubr. närmast före 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 §§
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:89, bet. 2001/02:SoU16, rskr. 2001/02:227
Ändring, SFS 2005:445
Rubrik: Lag (2005:445) om ändring i lagen (1988:711) om befruktning utanför kroppen
Omfattning: ändr. 3, 8 §§
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:137, bet. 2004/05:LU25, rskr. 2004/05:284
Ändring, SFS 2006:351
Omfattning: upph.