Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:688 · Visa fulltext
Lag (1988:688) om kontaktförbud
Departement: Justitiedepartementet L5
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:137, JuU 1987/88:42, rskr 1987/88:320
Ändring, SFS 1989:1075
Rubrik: Lag (1989:1075) om ändring i lagen (1988:688) om besöksförbud
Omfattning: upph. 25 §; ändr. 24 §, rubr. närmast före 24 §
Ikraft: 1990-04-01
Förarbeten: 1989/90:JuU5, rskr 1989/90:65
Ändring, SFS 1996:263
Rubrik: Lag (1996:263) om ändring i lagen (1988:688) om besöksförbud
Omfattning: ändr. 19, 21 §§
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17, rskr. 1995/96:193
Ändring, SFS 2003:484
Rubrik: Lag (2003:484) om ändring i lagen (1988:688) om besöksförbud
Omfattning: ändr. 2, 4, 6, 14, 15, 19 §§; nya 1 a, 6 a, 7 a, 13 a §§
Ikraft: 2003-09-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:70, bet. 2002/03:Ju17, rskr. 2002/03:224
Ändring, SFS 2009:437
Rubrik: Lag (2009:437) om ändring i lagen (1988:688) om besöksförbud
Omfattning: ändr. 10, 11 §§
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2010:1953
Rubrik: Lag (2010:1953) om ändring i lagen (1988:688) om besöksförbud
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ändring, SFS 2011:487
Rubrik: Lag (2011:487) om ändring i lagen (1988:688) om besökförbud
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 1 a, 2, 3, 4, 5, 6, 6 a, 7, 7 a, 8, 9, 11, 12, 13, 13 a, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24 §§, rubr. närmast före 1, 23, 24 §§; nya 2 a, 12 a, 25, 26, 27 §§, rubr. närmast före 26 §
Ikraft: 2011-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:45, bet. 2010/11:JuU5, rskr. 2010/11:236
Ändring, SFS 2013:974
Rubrik: Lag (2013:974) om ändring i lagen (1988:688) om kontaktförbud
Omfattning: ändr. 1 a §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:186, bet. 2013/14:JuU6, rskr. 2013/14:68
Ändring, SFS 2014:620
Rubrik: Lag (2014:620) om ändring i lagen (1988:688) om kontaktförbud
Omfattning: ändr. 9, 12 a, 13 a §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2018:408
Rubrik: Lag (2018:408) om ändring i lagen (1988:688) om kontaktförbud
Omfattning: ändr. 2, 2 a, 4, 7 a, 12 a, 13 a, 24, 25, 26 §§
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:81, bet. 2017/18:JuU25, rskr. 2017/18:255
Ändring, SFS 2018:793
Rubrik: Lag (2018:793) om ändring i lagen (1988:688) om kontaktförbud
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2021:1109
Rubrik: Lag (2021:1109) om ändring i lagen (1988:688) om kontaktförbud
Omfattning: ändr. 1 a, 2, 24 §§
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:217, bet. 2021/22:JuU8, rskr. 2021/22:39