Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:609 · Visa fulltext
Lag (1988:609) om målsägandebiträde
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:107, JuU 1987/88:33, rskr 1987/88:318
Ändring, SFS 1990:999
Rubrik: Lag (1990:999) om ändring i lagen (1988:609) om målsägandebiträde
Omfattning: ändr. 1, 5 §§
Ikraft: 1991-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:158, 1990/91:JuU4, rskr 1990/91:16
Ändring, SFS 1994:59
Rubrik: Lag (1994:59) om ändring i lagen (1988:609) om målsägandebiträde
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 6, 8 §§
Ikraft: 1994-04-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:26, bet. 1993/94:JuU12, rskr. 1993/94:124
Ändring, SFS 1996:1644
Rubrik: Lag (1996:1644) om ändring i lagen (1988:609) om målsägandebiträde
Omfattning: ändr. 4, 5, 6, 7, 8 §§
Ikraft: 1997-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55
Ändring, SFS 2001:230
Rubrik: Lag (2001:230) om ändring i lagen (1988:609) om målsägandebiträde
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:79, bet. 2000/01:JuU20, rskr. 2000/01:205
Ändring, SFS 2012:660
Rubrik: Lag (2012:660) om ändring i lagen (1988:609) om målsägandebiträde
Omfattning: ändr. 1, 8 §§; ny 7 a §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:156, bet. 2012/13:JuU3, rskr. 2012/13:29
Ändring, SFS 2018:535
Rubrik: Lag (2018:535) om ändring i lagen (1988:609) om målsägandebiträde
Omfattning: ändr. 1, 3, 4 §; ny 1 a §
Ikraft: 2018-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:86, bet. 2017/18:JuU24, rskr. 2017/18:288