Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:609 · Visa fulltext
Lag (1988:609) om målsägandebiträde
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:107, JuU 1987/88:33, rskr 1987/88:318
Ändring, SFS 1990:999
Rubrik: Lag (1990:999) om ändring i lagen (1988:609) om målsägandebiträde
Omfattning: ändr. 1, 5 §§
Ikraft: 1991-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:158, 1990/91:JuU4, rskr 1990/91:16
Ändring, SFS 1994:59
Rubrik: Lag (1994:59) om ändring i lagen (1988:609) om målsägandebiträde
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 6, 8 §§
Ikraft: 1994-04-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:26, bet. 1993/94:JuU12, rskr. 1993/94:124
Ändring, SFS 1996:1644
Rubrik: Lag (1996:1644) om ändring i lagen (1988:609) om målsägandebiträde
Omfattning: ändr. 4, 5, 6, 7, 8 §§
Ikraft: 1997-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55
Ändring, SFS 2001:230
Rubrik: Lag (2001:230) om ändring i lagen (1988:609) om målsägandebiträde
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:79, bet. 2000/01:JuU20, rskr. 2000/01:205
Ändring, SFS 2012:660
Rubrik: Lag (2012:660) om ändring i lagen (1988:609) om målsägandebiträde
Omfattning: ändr. 1, 8 §§; ny 7 a §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:156, bet. 2012/13:JuU3, rskr. 2012/13:29
Ändring, SFS 2018:535
Rubrik: Lag (2018:535) om ändring i lagen (1988:609) om målsägandebiträde
Omfattning: ändr. 1, 3, 4 §; ny 1 a §
Ikraft: 2018-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:86, bet. 2017/18:JuU24, rskr. 2017/18:288