Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:534 · Visa fulltext
Djurskyddslag (1988:534)
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ikraft: 1988-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:93, JoU 1987/88:22, rskr 1987/88:327
Upphävd: 2019-04-01
Ändring, SFS 1990:628
Rubrik: Lag (1990:628) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: ändr. 2, 24, 25, 32 §§; ny 7 a §
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:118, 1989/90:JoU23, rskr 1989/90:342
Ändring, SFS 1991:404
Rubrik: Lag (1991:404) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: ändr. 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 38, 39 §§, 4 p övergångsbest.
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:99, 1990/91:JoU27, rskr 1990/91:276
Ändring, SFS 1991:1688
Rubrik: Lag (1991:1688) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: ändr. 16, 24, 38 §§
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:17, 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Ändring, SFS 1992:1095
Rubrik: Lag (1992:1095) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: ändr. 4, 29, 34, 39 §§
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:173, 1992/93:JoU1, rskr 1992/93:24
Ändring, SFS 1993:1480
Rubrik: Lag (1993:1480) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: ändr. 3, 37 §§; ny 12 a §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:68, bet. 1993/94:JoU11, rskr. 1993/94:88
Ändring, SFS 1994:904
Rubrik: Lag (1994:904) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:198, bet. 1993/94:JoU29, rskr. 1993/94:391
Ändring, SFS 1995:1714
Rubrik: Lag (1995:1714) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: ändr. 38 §
Ikraft: 1996-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Ändring, SFS 1998:56
Rubrik: Lag (1998:56) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 27 §§; ny 19 a §
Ikraft: 1998-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:28, bet. 1997/98:JoU12, rskr. 1997/98:142
Ändring, SFS 2002:550
Rubrik: Lag (2002:550) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: upph. 7 §; nuvarande 7 a § betecknas 7 §; ändr. 3, 4 §§, nya 7 §, 10, 11, 12, 29, 31, 32, 34, 36 §§
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:93, bet. 2001/02:MJU20, rskr. 2001/02:257
Ändring, SFS 2002:891
Rubrik: Lag (2002:891) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2003-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:93, bet. 2002/03:MJU4, rskr. 2002:03:14, EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2003:52
Rubrik: Lag (2003:52) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: ändr. 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 a, 20, 24, 25, 33, 38 §§
Ikraft: 2003-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:189, bet. 2002/03:MJU5, rskr. 2002/03:98
Ändring, SFS 2003:106
Rubrik: Förordning (2003:106) om ikraftträdande av lagen (2002:891) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: ikrafttr. av 2002:891
Ändring, SFS 2003:1076
Rubrik: Lag (2003:1076) om ändring i lagen (2003:52) om ändring i djuskyddslagen (1988:534)
Omfattning: ändr. 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 38 §§, övergångsbest. i 2003:52
Förarbeten: Prop. 2002/03:149, bet. 2003/04:MJU6, rskr. 2003/04:55
Ändring, SFS 2003:1077
Rubrik: Lag (2003:1077) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: ändr. 9, 12 a, 21, 22, 23 §§; ny 3 a §; omtryck
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:149, bet. 2003/04:MJU6, rskr. 2003/04:55
Ändring, SFS 2005:338
Rubrik: Lag (2005:338) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: ändr. 16, 24, 25, 26, 27 §§; nya 24 a, 24 b, 24 c, 24 d §§
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:72, bet. 2004/05:MJU10, rskr. 2004/05:200
Ändring, SFS 2005:1226
Rubrik: Lag (2005:1226) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 19, 20, 21, 22, 23 §§, rubr. närmast före 19 §; nya 1 a, 1 b §§, rubr. närmast före 1 a §
Ikraft: 2006-04-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:177, bet. 2005/06:MJU5, rskr. 2005/06:31, EGTL358/1986 s1, EUTL230/2003 s32
CELEX-nr: 31986L0609, 32003L0065
Ändring, SFS 2006:809
Rubrik: Lag (2006:809) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: nuvarande 1 a, 1 b, 24 a, 24 b, 24 c, 24 d §§ betecknas 1 b, 1 c, 24 c, 24 d, 24 e, 24 f §§; ändr. 3 a, 12, 24, 24 c, 24 d, 24 e, 24 f, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 37, 38, 39 §§, rubr. närmast före 24 §, 36 §, rubr. närmast före 1 a § sätts närmast före 1 b §; nya 1 a, 24 a, 24 b, 25 a, 25 b, 25 c, 25 d, 27 a, 36 a §§, rubr. närmast före 1 a, 24 a, 24 c, 24 d, 24 e, 24 f, 25, 25 b, 26, 27, 27 a, 28, 38 §§
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:128, bet. 2005/06:MJU23, rskr. 2005/06:357, EGTL165/2004 s1
CELEX-nr: 32004R0882
Ändring, SFS 2007:362
Rubrik: Lag (2007:362) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: ändr. 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 12 a, 14, 15, 16, 17, 18, 19 a, 20, 21, 22, 23, 24, 24 a, 25, 25 b, 25 c, 25 d, 38 §§, övergångsbest. till 2006:809
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:77, bet. 2006/07:MJU15, rskr. 2006/07:165
Ändring, SFS 2007:1394
Rubrik: Lag (2007:1394) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: nuvarande 3 a § betecknas 3 b §; ändr. 3, 3 b, 37 §§; ny 3 a §
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:32, bet. 2007/08:MJU6, rskr. 2007/08:88
Ändring, SFS 2008:660
Rubrik: Lag (2008:660) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: upph. 24 c, 24 d, 24 e, 24 f, 25 c, 25 d §§, rubr. närmast före 24 c, 24 d, 24 e, 24 f §§, p 2 i överg.best. till 2006:809; ändr. 16, 24, 24 a, 25, 25 b, 26, 28, 32, 38 §§
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:63, bet. 2007/08:MJU17, rskr. 2007/08:234
Ändring, SFS 2009:303
Rubrik: Lag (2009:303) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: upph. 12 a §; ändr. 11 §; ny 28 a §, rubr. närmast före 28 a §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:94, bet. 2008/09:MJU20, rskr. 2008/09:197
Ändring, SFS 2009:1256
Rubrik: Lag (2009:1256) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: ändr. 38 §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:211, bet. 2009/10:MJU7, rskr. 2009/10:27
Ändring, SFS 2012:526
Rubrik: Lag (2012:526) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: ändr. 1 b, 1 c, 13, 19 a, 20, 21, 23, 38 §§; nya 19 b, 21 a, 21 b, 21 c, 21 d, 21 e, 22 a, 36 b, 37 a §§
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:138, bet. 2011/12:MJU21, rskr. 2011/12:261, EUTL276/2010 s33
CELEX-nr: 32010L0063
Ändring, SFS 2014:112
Rubrik: Lag (2014:112) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: ändr. 29, 31 §§; nya 9 a, 36 c §§, rubr. närmast före 9 a §
Ikraft: 2014-04-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:41, bet. 2013/14:MJU14, rskr. 2013/14:151
Ändring, SFS 2014:699
Rubrik: Lag (2014:699) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: ändr. 30, 31, 32, 34, 35 §§, rubr. närmast före 27 a §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/2014:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2017:781
Rubrik: Lag (2017:781) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: ändr. 28, 38 §§
Ikraft: 2017-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:144, bet. 2016/17:FöU11, rskr. 2016/17:314
Ändring, SFS 2018:53
Rubrik: Lag (2018:53) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: ändr. 27 a, 30, 31, 32, 34, 35 §§
Ikraft: 2018-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:224, bet. 2017/18:JuU6, rskr. 2017/18:145
Ändring, SFS 2018:1192
Omfattning: upph.