Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:372 · Visa fulltext
Förordning (1988:372) om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1988-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1987/88:100 (bil.13 s.51), BoU 1987/88:10, rskr 1987/88:232
Upphävd: 2015-01-01
Ändring, SFS 1993:1124
Rubrik: Förordning (1993:1124) om ändring i förordningen (1988:372) om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem
Omfattning: upph. 7, 8 §§; ändr. 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13 §§
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:101
Rubrik: Förordning (1994:101) om ändring i förordningen (1988:372) om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem
Omfattning: ny 5 a §
Ikraft: 1994-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1645
Rubrik: Förordning (1998:1645) om ändring i förordningen (1988:372) om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem
Omfattning: ändr. 1, 3, 4 §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1998/99:1, bet. 1998/99:BoU1, rskr. 1998/99:59
Ändring, SFS 2000:591
Rubrik: Förordning (2000:591) om ändring i förordningen (1988:372) om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem
Omfattning: ändr. 9, 11 §§
Ikraft: 2000-07-15 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1999/2000:100, bet. 1999/2000:FiU27, rskr. 1999/2000:262
Ändring, SFS 2002:1048
Rubrik: Förordning (2002:1048) om ändring i förordningen (1988:372) om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem
Omfattning: upph. 2, 5 a §§, rubr. närmast före 1, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13 §§; ändr. 3, 4, 6, 9, 12 §§; nya 7, 12 a §§; omtryck
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2001/02:128, bet. 2001/02:BoU14, rskr. 2001/02:291
Ändring, SFS 2004:19
Rubrik: Förordning (2004:19) om ändring i förordningen (1988:372) om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 2002:1048
Ikraft: 2004-03-01
Ändring, SFS 2014:1552
Rubrik: Förordning (2014:1552) om upphävande av förordningen (1988:372) om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem
Omfattning: upph.