Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:220 · Visa fulltext
Strålskyddslag (1988:220)
Departement: Miljö- och energidepartementet
Ikraft: 1988-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:88, JoU 1987/88:19, rskr 1987/88:234
Upphävd: 2018-06-01
Ändring, SFS 1990:236
Rubrik: Lag (1990:236) om ändring i strålskyddslagen (1988:220)
Omfattning: ändr. 19 §; nya 43 §, rubr. närmast före 43 §
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:100 (bil.16), 1989/90:JoU15, rskr 1989/90:196
Ändring, SFS 1991:1706
Rubrik: Lag (1991:1706) om ändring i strålskyddslagen (1988:220)
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:17, 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Ändring, SFS 1992:1205
Rubrik: Lag (1992:1205) om ändring i strålskyddslagen (1988:220)
Omfattning: ändr. 12, 23 §§
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:53, bet. 1992/93:SoU6, rskr 1992/93:57
Ändring, SFS 1992:1546
Rubrik: Lag (1992:1546) om ändring i strålskyddslagen (1988:220)
Omfattning: ändr. 27 §; ny 22 a §
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:98, bet. 1992/93:NU11, rskr 1992/93:136
Ändring, SFS 1993:428
Rubrik: Lag (1993:428) om ändring i lagen (1992:1205) om ändring i strålskyddslagen (1988:220)
Omfattning: ändr. ikrafttr.best. till 1992:1205
Förarbeten: Prop. 1992/93:186, bet. 1992/93:SoU24, rskr. 1992/93:323
Ändring, SFS 1995:69
Rubrik: Lag (1995:69) om ändring i strålskyddslagen (1988:220)
Omfattning: ändr. 42 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ändring, SFS 1995:874
Rubrik: Lag (1995:874) om ändring i strålskyddslagen (1988:220)
Omfattning: ändr. 5, 20, 24 §§; ny 20 a §
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:118, bet. 1994/95:NU21, rskr. 1994/95:391
Ändring, SFS 1998:841
Rubrik: Lag (1998:841) om ändring i strålskyddslagen (1988:220)
Omfattning: ändr. 22 a, 27, 30, 42 §§
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279, EGTL175/85 s40, EGTL73/97 s5
CELEX-nr: 385L0337 397L0011
Ändring, SFS 2000:264
Rubrik: Lag (2000:264) om ändring i strålskyddslagen (1988:220)
Omfattning: ändr. 8, 16, 20, 36 §§; ny 7 a §
Ikraft: 2000-05-13
Förarbeten: Prop. 1999/2000:52, bet. 1999/2000:MJU15, rskr. 1999/2000:191, EGTL349/1990 s21, EGTL159/1996 s1, EGTL148/1993 s1
CELEX-nr: 31990L0641 31996L0029 31993R1493
Ändring, SFS 2000:1068
Rubrik: Lag (2000:1068) om ändring i strålskyddslagen (1988:220)
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:9, bet. 2000/01:UU3, rskr. 2000/01:49
Ändring, SFS 2000:1242
Rubrik: Lag (2000:1242) om ändring i strålskyddslagen (1988:220)
Omfattning: ändr. 38 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28
Ändring, SFS 2000:1287
Rubrik: Lag (2000:1287) om ändring i strålskyddslagen (1988:220)
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:126, bet. 2000/01:SkU3, rskr. 2000/01:71
Ändring, SFS 2004:456
Rubrik: Lag (2004:456) om ändring i strålskyddslagen (1988:220)
Omfattning: ny 5 a §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:121, bet. 2003/04:LU29, rskr. 2003/04:241
Ändring, SFS 2005:299
Rubrik: Lag (2005:299) om ändring i strålskyddslagen (1988:220)
Omfattning: ändr. 40 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237
Ändring, SFS 2006:268
Rubrik: Lag (2006:268) om ändring i strålskyddslagen (1988:220)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:51, bet. 2005/06:FöU3, rskr. 2005/06:170
Ändring, SFS 2006:340
Rubrik: Lag (2006:340) om ändring i strålskyddslagen (1988:220)
Omfattning: ändr. 13, 35, 36, 41 §§
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:76, bet. 2005/06:MJU21, rskr. 2005/06:212
Ändring, SFS 2006:653
Rubrik: Lag (2006:653) om ändring i strålskyddslagen (1988:220)
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:183, bet. 2005/06:MJU24, rskr. 2005/06:287
Ändring, SFS 2007:357
Rubrik: Lag (2007:357) om ändring i strålskyddslagen (1988:220)
Omfattning: ändr. 17, 43 §§
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:93, bet. 2006/07:FöU7, rskr. 2006/07:168
Ändring, SFS 2009:329
Rubrik: Lag (2009:329) om ändring i strålskyddslagen (1988:220)
Omfattning: ändr. 20 a, 24, 42 §§
Ikraft: 2009-06-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:121, bet. 2008/09:FöU8, rskr. 2008/09:222, EUTL337/2006 s21
CELEX-nr: 32006L0117
Ändring, SFS 2009:436
Rubrik: Lag (2009:436) om ändring i strålskyddslagen (1988:220)
Omfattning: ändr. 41 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237, EUTL346/2003 s57
CELEX-nr: 32003L0122
Ändring, SFS 2010:889
Rubrik: Lag (2010:889) om ändring i strålskyddslagen (1988:220)
Omfattning: ändr. 22 a §
Ikraft: 2010-09-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:184, bet. 2009/10:MJU24, rskr. 2009/10:353
Ändring, SFS 2014:142
Rubrik: Lag (2014:142) om ändring i strålskyddslagen (1988:220)
Omfattning: ändr. 20 §; nya 20 b, 20 c §§
Ikraft: 2014-05-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:69, bet. 2013/14:FöU10, rskr. 2013/14:179, EUTL199/2011 s48
CELEX-nr: 32011L0070
Ändring, SFS 2015:318
Rubrik: Lag (2015:318) om ändring i strålskyddslagen (1988:220)
Omfattning: ändr. 12, 23 §§
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:91, bet. 2014/15:SoU16, rskr. 2014/15:200
Ändring, SFS 2016:259
Rubrik: Lag (2016:259) om ändring i strålskyddslagen (1988:220)
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 2016-05-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161
Ändring, SFS 2016:785
Rubrik: Lag (2016:785) om ändring i strålskyddslagen (1988:220)
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2016-08-02
Förarbeten: Prop. 2015/16:166, bet. 2015/16:MJU22, rskr. 2015/16:299
Ändring, SFS 2017:227
Rubrik: Lag (2017:227) om ändring i strålskyddslagen (1988:220)
Omfattning: nuvarande 5 a § betecknas 5 b §; ändr. 32 §; nya 5 a, 14 a, 14 b, 14 c, 31 a, 31 b, 36 a §§, rubr. närmast före 14 a §
Ikraft: 2018-09-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:55, bet. 2016/17:FöU9, rskr. 2016/17:177, direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2017:780
Rubrik: Lag (2017:780) om ändring i strålskyddslagen (1988:220)
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 2017-10-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:144, bet. 2016/17:FöU11, rskr. 2016/17:314
Ändring, SFS 2018:396
Omfattning: upph.