Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:1614 · Visa fulltext
Lag (1988:1614) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bulgarien
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1989-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:44, 1988/89;SkU6, rskr 1988/89:48
Ändring, SFS 2011:1333
Rubrik: Lag (2011:1333) om ändring i lagen (1988:1614) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bulgarien
Omfattning: upph. 4 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2019:1199
Rubrik: Lag (2019:1199) om ändring i lagen (1988:1614) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bulgarien
Omfattning: nya 4, 5 §§
Ikraft: 2020-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:12, bet. 2019/20:SkU9, rskr. 2019/20:80, direktiv (EU) 2016/116