Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:1584 · Visa fulltext
Förordning (1988:1584) med instruktion för Resegarantinämnden
Departement: Integrations- och jämställdhetsdepartementet KO
Ikraft: 1989-01-01
Upphävd: 2008-01-01
Ändring, SFS 1996:232
Rubrik: Förordning (1996:232) om ändring i förordningen (1988:1584) med instruktion för Resegarantinämnden
Omfattning: ändr. 3, 4 §§, rubr. närmast före 9 §
Ikraft: 1996-06-01
Ändring, SFS 1998:1161
Rubrik: Förordning (1998:1161) om ändring i förordningen (1988:1584) med instruktion för Resegarantinämnden
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1998-10-01
Ändring, SFS 2006:1516
Rubrik: Förordning (2006:1516) om ändring i förordningen (1988:1584) med instruktion för Resegarantinämnden
Omfattning: ändr. 3, 11 §§
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:1039
Omfattning: upph.