Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:153 · Visa fulltext
Lag (1988:153) om bistånd åt asylsökande m.fl.
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 1988-05-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:80, SfU 1987/88:17, rskr 1987/88:160
Upphävd: 1994-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1989:543
Rubrik: Lag (1989:543) om ändring i lagen (1988:153) om bistånd åt asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:86, 1988/89:SfU19, 1988/89:SfU22, rskr 1988/89:325
Ändring, SFS 1990:483
Rubrik: Lag (1990:483) om ändring i lagen (1988:153) om bistånd åt asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 5 §; ny 3 a §
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:105, 1989/90:SfU21, rskr 1989/90:281
Ändring, SFS 1992:579
Rubrik: Lag (1992:579) om ändring i lagen (1988:153) om bistånd åt asylsökande m.fl.
Omfattning: ny 8 a §
Ikraft: 1992-07-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:138, 1991/92:SfU11, rskr 1991/92:266
Ändring, SFS 1994:137
Omfattning: upph.