Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:1472 · Visa fulltext
Smittskyddslag (1988:1472)
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1989-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:5, 1988/89:SoU9, rskr 1988/89:54
Upphävd: 2004-07-01
Ändring, SFS 1989:291
Rubrik: Lag (1989:291) om ändring i smittskyddslagen (1988:1472)
Omfattning: ändr. 69 §
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:123, 1988/89:SoU25, rskr 1988/89:227
Ändring, SFS 1990:607
Rubrik: Lag (1990:607) om ändring i smittskyddslagen (1988:1472)
Omfattning: ändr. 46, 47, 48, 50, 52, 62 §§
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:81, 1989/90:SoU24, rskr 1989/90:313
Ändring, SFS 1990:1017
Rubrik: Lag (1990:1017) om ändring i smittskyddslagen (1988:1472)
Omfattning: ändr. 30, 31 §§
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:154, 1990/91:JuU2, rskr 1990/91:14
Ändring, SFS 1991:880
Rubrik: Lag (1991:880) om ändring i smittskyddslagen (1988:1472)
Omfattning: nya 50 a §, rubr. närmast före 50 a §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:152, 1990/91:SoU20, rskr 1990/91:315
Ändring, SFS 1992:1561
Rubrik: Lag (1992:1561) om ändring i smittskyddslagen (1988:1472)
Omfattning: ändr. 20, 22 §§
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:46, bet. 1992/93:SoU7, rskr 1992/93:86
Ändring, SFS 1993:1657
Rubrik: Lag (1993:1657) om ändring i smittskyddslagen (1988:1472)
Omfattning: ändr. 10, 63, 64 §§
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:75, bet. 1993/94:SoU14, rskr 1993/94:118
Ändring, SFS 1995:843
Rubrik: Lag (1995:843) om ändring i smittskyddslagen (1988:1472)
Omfattning: ändr. 10, 63 §§
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:195, bet. 1994/95:SoU24, rskr. 1994/95:383
Ändring, SFS 1995:1315
Rubrik: Lag (1995:1315) om ändring i smittskyddslagen (1988:1472)
Omfattning: ändr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 20, 22, 23, 24, 29, 33, 34, 35, 38, 43, 50, 51, 52, 53, 57, 62, 67, 68 §§, bil.; rubr. närmast före 29 § sätts närmast före 30 §; nya 24 a, 43 a, 43 b, 53 a §§, rubr. närmast före 29 §
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:23, bet. 1995/96:SoU7, rskr. 1995/96:64
Ändring, SFS 1996:1646
Rubrik: Lag (1996:1646) om ändring i smittskyddslagen (1988:1472)
Omfattning: ändr. 59 §
Ikraft: 1997-12-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55
Ändring, SFS 1997:1098
Rubrik: Lag (1997:1098) om ändring i smittskyddslagen (1988:1472)
Omfattning: ändr. 55 §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:17, bet. 1997/98:JuU6, rskr. 1997/98:65
Ändring, SFS 2003:421
Rubrik: Lag (2003:421) om ändring i smittskyddslagen (1988:1472)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:131, bet. 2002/03:SoU20, rskr. 2002/03:232
Ändring, SFS 2004:168
Omfattning: upph.