Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:1145 · Visa fulltext
Förordning (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 1989-07-01 överg.best.
Förarbeten: Regeringens förordningsmotiv 1988:5
Upphävd: 2010-09-01
Ändring, SFS 1991:1317
Rubrik: Förordning (1991:1317) om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 32 §
Ikraft: 1992-01-01
Ändring, SFS 1991:1623
Rubrik: Förordning (1991:1623) om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 20, 22, 26, 27, 31 §§
Ikraft: 1992-01-01
Ändring, SFS 1992:224
Rubrik: Förordning (1992:224) om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ny 40 a §
Ikraft: 1992-07-01
Ändring, SFS 1992:1308
Rubrik: Förordning (1992:1308) om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1993-01-01
Ändring, SFS 1993:287
Rubrik: Förordning (1993:287) om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1993-07-01
Ändring, SFS 1994:687
Rubrik: Förordning (1994:687) om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1993/94:203, bet. 1993/94:UU23, rskr. 1993/94:367
Ändring, SFS 1994:1114
Omfattning: ikrafttr. av 1994:687
Ändring, SFS 1994:1239
Rubrik: Förordning (1994:1239) om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 41 §
Ikraft: 1994-10-01
Ändring, SFS 1994:1380
Rubrik: Förordning (1994:1380) om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 4, 19, 20, 23, 33, 36, 40 a, 42, 43 §§
Ikraft: 1995-01-01
Ändring, SFS 1995:600
Rubrik: Förordning (1995:600) om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 20, 22 §§
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1039
Rubrik: Förordning (1995:1039) om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 2, 4, 5, 7, 10, 11, 23, 30, 32, 41, 46 §§, rubr. närmast före 20, 22 §§; omtryck
Ikraft: 1995-10-01
Ändring, SFS 1996:72
Rubrik: Förordning (1996:72) om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 1996-04-01
Ändring, SFS 1996:831
Rubrik: Förordning (1996:831) om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 23, 36, 37, 41 §§
Ikraft: 1996-08-15
Förarbeten: EGTL121/93 s20
CELEX-nr: 393L0015
Ändring, SFS 1998:60
Rubrik: Förordning (1998:60) om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga varor
Omfattning: ändr. 19, 20, 22, 28, 32, 36, 42 §§
Ikraft: 1998-04-01
Ändring, SFS 2000:839
Rubrik: Förordning (2000:839) om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 8, 10 §§
Ikraft: 2000-12-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034 31998L0048
Ändring, SFS 2000:1310
Rubrik: Förordning (2000:1310) om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 32 §
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2001:148
Rubrik: Förordning (2001:148) om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2001-12-01
Ändring, SFS 2001:695
Rubrik: Förordning (2001:695) om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 3-10, 12, 14, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 32, 37-43, 45 §§
Ikraft: 2001-10-01
Ändring, SFS 2001:696
Rubrik: Förordning (2001:696) om ändring i förordningen (2001:148) om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 9 § i 2001:148
Ändring, SFS 2001:743
Rubrik: Förordning (2001:743) om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ny 37 a §
Ikraft: 2001-11-15
Ändring, SFS 2002:680
Rubrik: Förordning (2002:680) om ändring i förordningen (1998:1145) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2002-07-30
Förarbeten: EGTL200/1999 s1
CELEX-nr: 31999L0045
Ändring, SFS 2002:934
Rubrik: Förordning (2002:934) om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2003-05-01
Ändring, SFS 2004:711
Rubrik: Förordning (2004:711) om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 20, 36 §§
Ikraft: 2004-10-15
Ändring, SFS 2005:353
Rubrik: Förordning (2005:353) om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2005-06-30
Ändring, SFS 2007:65
Rubrik: Förordning (2007:65) om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: nya 10 a, 10 b §§
Ikraft: 2007-04-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2008:1006
Rubrik: Förordning (2008:1006) om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 a, 10 b, 12, 14, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45 §§
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:234
Rubrik: Förordning (2009:234) om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2009-04-29
Ändring, SFS 2009:1158
Rubrik: Förordning (2009:1158) om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: nya 31 a, 31 b §§
Ikraft: 2009-12-27 överg.best.
Förarbeten: EUTL376/2006 s36
CELEX-nr: 32006L0123
Ändring, SFS 2010:1075
Omfattning: upph.