Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:1122 · Visa fulltext
Förordning (1988:1122) med instruktion för Överstyrelsen för civil beredskap
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 1989-01-01
Upphävd: 2002-07-01
Ändring, SFS 1989:630
Rubrik: Förordning (1989:630) om ändring i förordningen (1988:1122) med instruktion för överstyrelsen för civil beredskap
Omfattning: ändr. 3, 4, 10-12, 14-16, 21-23 §§; ny 11 a §
Ikraft: 1989-07-01
Ändring, SFS 1991:729
Rubrik: Förordning (1991:729) om ändring i förordningen (1988:1122) med instruktion för överstyrelsen för civil beredskap
Omfattning: ändr. 15, 16, 19, 21, 23 §§
Ikraft: 1991-07-01
Ändring, SFS 1991:1282
Rubrik: Förordning (1991:1282) om ändring i förordningen (1988:1122) med instruktion för överstyrelsen för civil beredskap
Omfattning: ändr. 1, 4, 16, 17 §§; ny 1 a §
Ikraft: 1991-10-15
Ändring, SFS 1993:295
Rubrik: Förordning (1993:295) om ändring i förordningen (1988:1122) med instruktion för Överstyrelsen för civil beredskap
Omfattning: nuvarande 1 a § betecknas 1 e §; ändr. 1, den nya 1 e, 11, 20 §§; nya 1 a, 1 b, 1 c, 1 d §§
Ikraft: 1993-07-01
Ändring, SFS 1994:168
Rubrik: Förordning (1994:168) om ändring i förordningen (1988:1122) med instruktion för Överstyrelsen för civil beredskap
Omfattning: ändr. 1 b, 1 d, 1 e, 6 §§
Ikraft: 1994-07-01
Ändring, SFS 1995:132
Rubrik: Förordning (1995:132) om ändring i förordningen (1988:1122) med instruktion för Överstyrelsen för civil beredskap
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995-07-01
Ändring, SFS 1995:690
Rubrik: Förordning (1995:690) om ändring i förordningen (1988:1122) med instruktion för Överstyrelsen för civil beredskap
Omfattning: ändr. 1 e, 11 §§
Ikraft: 1995-07-01
Ändring, SFS 1995:691
Rubrik: Förordning (1995:691) om ändring i förordningen (1995:132) om ändring i förordningen (1988:1122) med instruktion för Överstyrelsen för civil beredskap
Omfattning: ändr. 1 § i 1995:132
Ändring, SFS 1996:106
Rubrik: Förordning (1996:106) om ändring i förordningen (1988:1122) med instruktion för Överstyrelsen för civil beredskap
Omfattning: upph. 15, 19, 23 §§, rubr. närmast före 19, 23 §§; ändr. 7, 12, 14, 20, 21, 22 §§, rubr. närmast före 21 §
Ikraft: 1996-04-01
Ändring, SFS 1996:1483
Rubrik: Förordning (1996:1483) om ändring i förordningen (1988:1122) med instruktion för Överstyrelsen för civil beredskap
Omfattning: ändr. 1, 1 a, 1 b §§
Ikraft: 1997-01-01
Ändring, SFS 1998:873
Rubrik: Förordning (1998:873) om ändring i förordningen (1988:1122) med instruktion för Överstyrelsen för civil beredskap
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 1998:1054
Rubrik: Förordning (1998:1054) om ändring i förordningen (1988:1122) med instruktion för Överstyrelsen för civil beredskap
Omfattning: ändr. 12 §; ny 23 §
Ikraft: 1998-10-01
Ändring, SFS 1999:831
Rubrik: Förordning (1999:831) om ändring i förordningen (1988:1122) med instruktion för Överstyrelsen för civil beredskap
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1999-12-01
Ändring, SFS 1999:1026
Rubrik: Förordning (1999:1026) om ändring i förordningen (1988:1122) med instruktion för Överstyrelsen för civil beredskap
Omfattning: ändr. 1 a, 1 b, 3, 22 §§; ny 16 a §
Ikraft: 2000-01-01
Ändring, SFS 2000:535
Rubrik: Förordning (2000:535) om ändring i förordningen (1988:1122) med instruktion för Överstyrelsen för civil beredskap
Omfattning: ändr. 1 b, 1 c §§
Ikraft: 2000-07-01
Ändring, SFS 2000:902
Rubrik: Förordning (2000:902) om ändring i förordningen (1988:1122) med instruktion för Överstyrelsen för civil beredskap
Omfattning: ändr. 1 c, 6, 11 §§
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2001:541
Rubrik: Förordning (2001:541) om ändring i förordningen (1988:1122) med instruktion för Överstyrelsen för civil beredskap
Omfattning: ändr. 1 e §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 2000/01:100, utg.omr. 22, bet. 2000/01:FiU27, rskr. 2000/01:279
Ändring, SFS 2002:518
Omfattning: upph.