Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:972 · Visa fulltext
Förordning (1988:972) med instruktion för länsstyrelsen i Norrbottens län
Departement: Civildepartementet ST
Ikraft: 1988-10-01
Tidsbegränsad: 1991-07-01
Ändring, SFS 1988:1402
Rubrik: Förordning (1988:1402) om ändring i förordningen (1988:972) med instruktion för länsstyrelsen i Norr- bottens län
Omfattning: ändr. 36, 56 §§
Ikraft: 1989-01-01
Ändring, SFS 1989:1104
Rubrik: Förordning (1989:1104) om ändring i förordningen (1988:972) med instruktion för länsstyrelsen i Norr- bottens län
Omfattning: ändr. 55 §
Ikraft: 1990-04-01
Ändring, SFS 1990:11
Rubrik: Förordning (1990:11) om fortsatt giltighet av förordningen (1988:972) med instruktion för läns- styrelsen i Norrbottens län
Omfattning: forts. giltighet
Ikraft: 1990-07-01
Ändring, SFS 1990:252
Rubrik: Förordning (1990:252) om ändring i förordningen (1988:972) med instruktion för länsstyrelsen i Norrbottens län
Omfattning: ändr. 4, 17, 56; nya 39 a, 39 b §§, rubr. närmast före 39 a §; omtryck
Ikraft: 1990-07-01