Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:842 · Visa fulltext
Förordning (1988:842) om ersättning och belöning åt den som hjälper polisen
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 1988-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:434
Rubrik: Förordning (1994:434) om ändring i förordningen (1988:842) om ersättning och belöning åt den som hjälper polisen
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1994-07-01
Ändring, SFS 2001:44
Rubrik: Förordning (2001:44) om ändring i förordningen (1988:842) om ersättning och belöning åt den som hjälper polisen
Omfattning: upph. 8, 12 §§; ändr. 6, 7, 9, 11, 13, 14 §§; ny 5 a §
Ikraft: 2001-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:325
Rubrik: Förordning (2014:325) om ändring i förordningen (1988:842) om ersättning och belöning åt den som hjälper polisen
Omfattning: ändr. 2, 5 a §§
Ikraft: 2014-07-01
Ändring, SFS 2014:1140
Rubrik: Förordning (2014:1140) om ändring i förordningen (1988:842) om ersättning och belöning åt den som hjälper polisen
Omfattning: ändr. 1, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14 §§
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.