Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:534 · Visa fulltext
Djurskyddslag (1988:534)
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ikraft: 1988-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:93, JoU 1987/88:22, rskr 1987/88:327
Upphävd: 2019-04-01
Ändring, SFS 1990:628
Rubrik: Lag (1990:628) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: ändr. 2, 24, 25, 32 §§; ny 7 a §
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:118, 1989/90:JoU23, rskr 1989/90:342
Ändring, SFS 1991:404
Rubrik: Lag (1991:404) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: ändr. 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 38, 39 §§, 4 p övergångsbest.
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:99, 1990/91:JoU27, rskr 1990/91:276
Ändring, SFS 1991:1688
Rubrik: Lag (1991:1688) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: ändr. 16, 24, 38 §§
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:17, 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Ändring, SFS 1992:1095
Rubrik: Lag (1992:1095) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: ändr. 4, 29, 34, 39 §§
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:173, 1992/93:JoU1, rskr 1992/93:24
Ändring, SFS 1993:1480
Rubrik: Lag (1993:1480) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: ändr. 3, 37 §§; ny 12 a §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:68, bet. 1993/94:JoU11, rskr. 1993/94:88
Ändring, SFS 1994:904
Rubrik: Lag (1994:904) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:198, bet. 1993/94:JoU29, rskr. 1993/94:391
Ändring, SFS 1995:1714
Rubrik: Lag (1995:1714) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: ändr. 38 §
Ikraft: 1996-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Ändring, SFS 1998:56
Rubrik: Lag (1998:56) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 27 §§; ny 19 a §
Ikraft: 1998-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:28, bet. 1997/98:JoU12, rskr. 1997/98:142
Ändring, SFS 2002:550
Rubrik: Lag (2002:550) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: upph. 7 §; nuvarande 7 a § betecknas 7 §; ändr. 3, 4 §§, nya 7 §, 10, 11, 12, 29, 31, 32, 34, 36 §§
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:93, bet. 2001/02:MJU20, rskr. 2001/02:257
Ändring, SFS 2002:891
Rubrik: Lag (2002:891) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2003-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:93, bet. 2002/03:MJU4, rskr. 2002:03:14, EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2003:52
Rubrik: Lag (2003:52) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: ändr. 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 a, 20, 24, 25, 33, 38 §§
Ikraft: 2003-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:189, bet. 2002/03:MJU5, rskr. 2002/03:98
Ändring, SFS 2003:106
Rubrik: Förordning (2003:106) om ikraftträdande av lagen (2002:891) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: ikrafttr. av 2002:891
Ändring, SFS 2003:1076
Rubrik: Lag (2003:1076) om ändring i lagen (2003:52) om ändring i djuskyddslagen (1988:534)
Omfattning: ändr. 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 38 §§, övergångsbest. i 2003:52
Förarbeten: Prop. 2002/03:149, bet. 2003/04:MJU6, rskr. 2003/04:55
Ändring, SFS 2003:1077
Rubrik: Lag (2003:1077) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: ändr. 9, 12 a, 21, 22, 23 §§; ny 3 a §; omtryck
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:149, bet. 2003/04:MJU6, rskr. 2003/04:55
Ändring, SFS 2005:338
Rubrik: Lag (2005:338) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: ändr. 16, 24, 25, 26, 27 §§; nya 24 a, 24 b, 24 c, 24 d §§
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:72, bet. 2004/05:MJU10, rskr. 2004/05:200
Ändring, SFS 2005:1226
Rubrik: Lag (2005:1226) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 19, 20, 21, 22, 23 §§, rubr. närmast före 19 §; nya 1 a, 1 b §§, rubr. närmast före 1 a §
Ikraft: 2006-04-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:177, bet. 2005/06:MJU5, rskr. 2005/06:31, EGTL358/1986 s1, EUTL230/2003 s32
CELEX-nr: 31986L0609, 32003L0065
Ändring, SFS 2006:809
Rubrik: Lag (2006:809) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: nuvarande 1 a, 1 b, 24 a, 24 b, 24 c, 24 d §§ betecknas 1 b, 1 c, 24 c, 24 d, 24 e, 24 f §§; ändr. 3 a, 12, 24, 24 c, 24 d, 24 e, 24 f, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 37, 38, 39 §§, rubr. närmast före 24 §, 36 §, rubr. närmast före 1 a § sätts närmast före 1 b §; nya 1 a, 24 a, 24 b, 25 a, 25 b, 25 c, 25 d, 27 a, 36 a §§, rubr. närmast före 1 a, 24 a, 24 c, 24 d, 24 e, 24 f, 25, 25 b, 26, 27, 27 a, 28, 38 §§
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:128, bet. 2005/06:MJU23, rskr. 2005/06:357, EGTL165/2004 s1
CELEX-nr: 32004R0882
Ändring, SFS 2007:362
Rubrik: Lag (2007:362) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: ändr. 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 12 a, 14, 15, 16, 17, 18, 19 a, 20, 21, 22, 23, 24, 24 a, 25, 25 b, 25 c, 25 d, 38 §§, övergångsbest. till 2006:809
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:77, bet. 2006/07:MJU15, rskr. 2006/07:165
Ändring, SFS 2007:1394
Rubrik: Lag (2007:1394) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: nuvarande 3 a § betecknas 3 b §; ändr. 3, 3 b, 37 §§; ny 3 a §
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:32, bet. 2007/08:MJU6, rskr. 2007/08:88
Ändring, SFS 2008:660
Rubrik: Lag (2008:660) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: upph. 24 c, 24 d, 24 e, 24 f, 25 c, 25 d §§, rubr. närmast före 24 c, 24 d, 24 e, 24 f §§, p 2 i överg.best. till 2006:809; ändr. 16, 24, 24 a, 25, 25 b, 26, 28, 32, 38 §§
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:63, bet. 2007/08:MJU17, rskr. 2007/08:234
Ändring, SFS 2009:303
Rubrik: Lag (2009:303) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: upph. 12 a §; ändr. 11 §; ny 28 a §, rubr. närmast före 28 a §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:94, bet. 2008/09:MJU20, rskr. 2008/09:197
Ändring, SFS 2009:1256
Rubrik: Lag (2009:1256) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: ändr. 38 §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:211, bet. 2009/10:MJU7, rskr. 2009/10:27
Ändring, SFS 2012:526
Rubrik: Lag (2012:526) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: ändr. 1 b, 1 c, 13, 19 a, 20, 21, 23, 38 §§; nya 19 b, 21 a, 21 b, 21 c, 21 d, 21 e, 22 a, 36 b, 37 a §§
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:138, bet. 2011/12:MJU21, rskr. 2011/12:261, EUTL276/2010 s33
CELEX-nr: 32010L0063
Ändring, SFS 2014:112
Rubrik: Lag (2014:112) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: ändr. 29, 31 §§; nya 9 a, 36 c §§, rubr. närmast före 9 a §
Ikraft: 2014-04-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:41, bet. 2013/14:MJU14, rskr. 2013/14:151
Ändring, SFS 2014:699
Rubrik: Lag (2014:699) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: ändr. 30, 31, 32, 34, 35 §§, rubr. närmast före 27 a §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/2014:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2017:781
Rubrik: Lag (2017:781) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: ändr. 28, 38 §§
Ikraft: 2017-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:144, bet. 2016/17:FöU11, rskr. 2016/17:314
Ändring, SFS 2018:53
Rubrik: Lag (2018:53) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: ändr. 27 a, 30, 31, 32, 34, 35 §§
Ikraft: 2018-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:224, bet. 2017/18:JuU6, rskr. 2017/18:145
Ändring, SFS 2018:1192
Omfattning: upph.