Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:372 · Visa fulltext
Förordning (1988:372) om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1988-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1987/88:100 (bil.13 s.51), BoU 1987/88:10, rskr 1987/88:232
Upphävd: 2015-01-01
Ändring, SFS 1993:1124
Rubrik: Förordning (1993:1124) om ändring i förordningen (1988:372) om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem
Omfattning: upph. 7, 8 §§; ändr. 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13 §§
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:101
Rubrik: Förordning (1994:101) om ändring i förordningen (1988:372) om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem
Omfattning: ny 5 a §
Ikraft: 1994-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1645
Rubrik: Förordning (1998:1645) om ändring i förordningen (1988:372) om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem
Omfattning: ändr. 1, 3, 4 §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1998/99:1, bet. 1998/99:BoU1, rskr. 1998/99:59
Ändring, SFS 2000:591
Rubrik: Förordning (2000:591) om ändring i förordningen (1988:372) om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem
Omfattning: ändr. 9, 11 §§
Ikraft: 2000-07-15 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1999/2000:100, bet. 1999/2000:FiU27, rskr. 1999/2000:262
Ändring, SFS 2002:1048
Rubrik: Förordning (2002:1048) om ändring i förordningen (1988:372) om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem
Omfattning: upph. 2, 5 a §§, rubr. närmast före 1, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13 §§; ändr. 3, 4, 6, 9, 12 §§; nya 7, 12 a §§; omtryck
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2001/02:128, bet. 2001/02:BoU14, rskr. 2001/02:291
Ändring, SFS 2004:19
Rubrik: Förordning (2004:19) om ändring i förordningen (1988:372) om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 2002:1048
Ikraft: 2004-03-01
Ändring, SFS 2014:1552
Rubrik: Förordning (2014:1552) om upphävande av förordningen (1988:372) om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem
Omfattning: upph.