Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:204 · Visa fulltext
Förordning (1988:204) om förening av vissa tjänster i anslutning till inrättandet av plan- och bostadsverket
Departement: Bostadsdepartementet
Ikraft: 1988-06-01
Tidsbegränsad: 1988-12-01