Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:1567 · Visa fulltext
Lag (1988:1567) om miljöskatt på inrikes flygtrafik
Departement: Finansdepartementet S6
Ikraft: 1989-03-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:39, 1988/89:SkU10, rskr 1988/89:79
Upphävd: 1997-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:586
Rubrik: Lag (1990:586) om ändring i lagen (1988:1567) om miljöskatt på inrikes flygtrafik
Omfattning: ändr. 6-8 §§
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:111, 1989/90:SkU31, rskr 1989/90:357
Ändring, SFS 1992:882
Rubrik: Lag (1992:882) om ändring i lagen (1988:1567) om miljöskatt på inrikes flygtrafik
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:150 (bil.I:5), 1991/92:FiU30, rskr 1991/92:350
Ändring, SFS 1993:470
Rubrik: Lag (1993:470) om ändring i lagen(1988:1567) om miljöskatt på inrikes flygtrafik
Omfattning: ändr. 9, 10, 11 §§
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:196, bet. 1992/93:SkU28, rskr. 1992/)3:336
Ändring, SFS 1996:956
Rubrik: Lag (1996:956) om ändring i lagen (1988:1567) om miljöskatt på inrikes flygtrafik
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:224, bet. 1996/97:BoU4, rskr. 1996/97:2
Ändring, SFS 1996:1407
Rubrik: Lag (1996:1407) om upphävande av lagen (1988:1567) om miljöskatt på inrikes flygtrafik
Omfattning: upph.
Förarbeten: Prop. 1996/97:14, bet. 1996/97:SkU8, rskr. 1996/97:71