Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:1495 · Visa fulltext
Lag (1988:1495) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indien
Departement: Finansdepartementet S4
Ikraft: 1989-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:49, 1988/89:SkU7, rskr 1988/89:47
Upphävd: 1997-12-31 överg.best.
Ändring, SFS 1997:918
Omfattning: upph.