Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:1461 · Visa fulltext
Lag (1988:1461) om skattefrihet för vissa ersättningar från Österrike
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1989-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:29, 1988/89:SkU9, rskr 1988/89:15
Ändring, SFS 2011:1332
Rubrik: Lag (2011:1332) om ändring i lagen (1988:1461) om skattefrihet för vissa ersättningar från Österrike
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29