Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:1378 · Visa fulltext
Förordning (1988:1378) om avgifter för trafik på statens spåranläggningar
Departement: Kommunikationsdepartementet
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1987/88:50, TU 1987/88:19, rskr 1987/88:260
Upphävd: 1999-02-01 överg.best.
Ändring, SFS 1989:678
Rubrik: Förordning (1989:678) om ändring i förordningen (1988:1378) om avgifter för trafik på statens spåranläggningar
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1989-09-01
Ändring, SFS 1991:2038
Rubrik: Förordning (1991:2038) om ändring i förordningen (1988:1378) om avgifter för trafik på statens spåranläggningar
Omfattning: ändr. 7, 8, 9, 10 §§
Ikraft: 1992-01-01
Ändring, SFS 1995:740
Rubrik: Förordning (1995:740) om ändring i förordningen (1988:1378) om avgifter för trafik på statens spåranläggningar
Omfattning: ändr. 3, 8 §§
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1994/95:100 bil.7, bet. 1994/95:TU14, rskr. 1994/95:231
Ändring, SFS 1996:874
Rubrik: Förordning (1996:874) om ändring i förordningen (1988:1378) om avgifter för trafik på statens spåranläggningar
Omfattning: ändr. 2, 13 §§; ny 10 a §, rubr. närmast före 10 a §
Ikraft: 1996-10-01
Ändring, SFS 1997:784
Rubrik: Förordning (1997:784) om ändring i förordningen (1988:1378) om avgifter för trafik på statens spåranläggningar
Omfattning: ändr. 10 a §
Ikraft: 1998-01-01
Ändring, SFS 1998:1827
Omfattning: upph.