Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1987:916 · Visa fulltext
Konkursförordning (1987:916)
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 1988-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1988:401
Rubrik: Förordning (1988:401) om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1988-07-01
Ändring, SFS 1988:1364
Rubrik: Förordning (1988:1364) om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1989-01-01
Ändring, SFS 1990:1076
Rubrik: Förordning (1990:1076) om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Omfattning: upph. 44 §
Ikraft: 1991-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:1282
Rubrik: Förordning (1990:1282) om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1991-01-01
Ändring, SFS 1991:1407
Rubrik: Förordning (1991:1407) om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Omfattning: ny 44 §
Ikraft: 1991-11-25
Ändring, SFS 1995:164
Rubrik: Förordning (1995:164) om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1995-03-01
Ändring, SFS 1995:388
Rubrik: Förordning (1995:388) om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1995-07-01
Ändring, SFS 1995:979
Rubrik: Förordning (1995:979) om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1995-08-01
Ändring, SFS 1995:1034
Rubrik: Förordning (1995:1034) om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1995-10-01
Ändring, SFS 1995:1610
Rubrik: Förordning (1995:1610) om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Omfattning: ändr. 47, 48 §§
Ikraft: 1996-01-01
Ändring, SFS 1996:840
Rubrik: Förordning (1996:840) om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1996-09-01
Ändring, SFS 1998:1360
Rubrik: Förordning (1998:1360) om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Omfattning: ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraft: 1998-12-01
Ändring, SFS 1999:147
Rubrik: Förordning (1999:147) om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1999-04-01
Ändring, SFS 1999:1313
Rubrik: Förordning (1999:1313) om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: EGTL166/98 s45
CELEX-nr: 398L0026
Ändring, SFS 2000:321
Rubrik: Förordning (2000:321) om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Omfattning: ändr. 14, 35 §§
Ikraft: 2000-07-01
Ändring, SFS 2001:76
Rubrik: Förordning (2001:76) om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Omfattning: ändr. 10, 26 §§
Ikraft: 2001-04-01
Ändring, SFS 2001:815
Rubrik: Förordning (2001:815) om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Omfattning: ändr. 14, 35 §§
Ikraft: 2001-12-01
Ändring, SFS 2003:122
Rubrik: Förordning (2003:122) om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2003-05-01
Ändring, SFS 2003:554
Rubrik: Förordning (2003:554) om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2003:942
Rubrik: Förordning (2003:942) om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2004:1207
Rubrik: Förordning (2004:1207) om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Omfattning: ändr. 12, 34 §§
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2005:46
Rubrik: Förordning (2005:46) om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2005-03-15
Ändring, SFS 2005:146
Rubrik: Förordning (2005:146) om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Omfattning: ändr. 14, 35 §§
Ikraft: 2005-04-01
Ändring, SFS 2005:191
Rubrik: Förordning (2005:191) om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Omfattning: ändr. 42 §
Ikraft: 2005-05-01
Ändring, SFS 2006:766
Rubrik: Förordning (2006:766) om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Omfattning: upph. 4 §; ändr. 12, 15, 34 §§
Ikraft: 2006-07-01
Ändring, SFS 2007:793
Rubrik: Förordning (2007:793) om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Omfattning: ändr. 12, 34 §§
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2008:174
Rubrik: Förordning (2008:174) om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2008-06-01
Ändring, SFS 2008:999
Rubrik: Förordning (2008:999) om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2011:1481
Rubrik: Förordning (2011:1481) om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2012:20
Rubrik: Förordning (2012:20) om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2012-08-01
Förarbeten: Jfr prop. 2011/12:1, utg.omr. 18, bet. 2011/12:CU1, rskr. 2011/12:90
Ändring, SFS 2014:1137
Rubrik: Förordning (2014:1137) om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2016:71
Rubrik: Förordning (2016:71) om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2016-03-01
Ändring, SFS 2016:1342
Rubrik: Förordning (2016:1342) om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Jfr prop. 2016/17:1, utg.omr. 24, bet. 2016/17:NU1, rskr. 2016/17:103
Ändring, SFS 2018:1811
Rubrik: Förordning (2018:1811) om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2020:1181
Rubrik: Förordning (2020:1181) om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2021-01-01
Ändring, SFS 2021:548
Rubrik: Förordning (2021:548) om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Omfattning: upph. 2, 19, 20, 24, 36, 51 §§, rubr. närmast före 21 §; ändr. 6, 7, 10, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 31, 47, 48, 50 §§ rubr.närmast före 18 §; ny 22 a §
Ikraft: 2021-07-01 överg.best.