Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1987:916 · Visa fulltext
Konkursförordning (1987:916)
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 1988-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1988:401
Rubrik: Förordning (1988:401) om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1988-07-01
Ändring, SFS 1988:1364
Rubrik: Förordning (1988:1364) om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1989-01-01
Ändring, SFS 1990:1076
Rubrik: Förordning (1990:1076) om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Omfattning: upph. 44 §
Ikraft: 1991-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:1282
Rubrik: Förordning (1990:1282) om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1991-01-01
Ändring, SFS 1991:1407
Rubrik: Förordning (1991:1407) om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Omfattning: ny 44 §
Ikraft: 1991-11-25
Ändring, SFS 1995:164
Rubrik: Förordning (1995:164) om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1995-03-01
Ändring, SFS 1995:388
Rubrik: Förordning (1995:388) om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1995-07-01
Ändring, SFS 1995:979
Rubrik: Förordning (1995:979) om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1995-08-01
Ändring, SFS 1995:1034
Rubrik: Förordning (1995:1034) om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1995-10-01
Ändring, SFS 1995:1610
Rubrik: Förordning (1995:1610) om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Omfattning: ändr. 47, 48 §§
Ikraft: 1996-01-01
Ändring, SFS 1996:840
Rubrik: Förordning (1996:840) om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1996-09-01
Ändring, SFS 1998:1360
Rubrik: Förordning (1998:1360) om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Omfattning: ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraft: 1998-12-01
Ändring, SFS 1999:147
Rubrik: Förordning (1999:147) om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1999-04-01
Ändring, SFS 1999:1313
Rubrik: Förordning (1999:1313) om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: EGTL166/98 s45
CELEX-nr: 398L0026
Ändring, SFS 2000:321
Rubrik: Förordning (2000:321) om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Omfattning: ändr. 14, 35 §§
Ikraft: 2000-07-01
Ändring, SFS 2001:76
Rubrik: Förordning (2001:76) om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Omfattning: ändr. 10, 26 §§
Ikraft: 2001-04-01
Ändring, SFS 2001:815
Rubrik: Förordning (2001:815) om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Omfattning: ändr. 14, 35 §§
Ikraft: 2001-12-01
Ändring, SFS 2003:122
Rubrik: Förordning (2003:122) om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2003-05-01
Ändring, SFS 2003:554
Rubrik: Förordning (2003:554) om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2003:942
Rubrik: Förordning (2003:942) om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2004:1207
Rubrik: Förordning (2004:1207) om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Omfattning: ändr. 12, 34 §§
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2005:46
Rubrik: Förordning (2005:46) om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2005-03-15
Ändring, SFS 2005:146
Rubrik: Förordning (2005:146) om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Omfattning: ändr. 14, 35 §§
Ikraft: 2005-04-01
Ändring, SFS 2005:191
Rubrik: Förordning (2005:191) om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Omfattning: ändr. 42 §
Ikraft: 2005-05-01
Ändring, SFS 2006:766
Rubrik: Förordning (2006:766) om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Omfattning: upph. 4 §; ändr. 12, 15, 34 §§
Ikraft: 2006-07-01
Ändring, SFS 2007:793
Rubrik: Förordning (2007:793) om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Omfattning: ändr. 12, 34 §§
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2008:174
Rubrik: Förordning (2008:174) om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2008-06-01
Ändring, SFS 2008:999
Rubrik: Förordning (2008:999) om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2011:1481
Rubrik: Förordning (2011:1481) om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2012:20
Rubrik: Förordning (2012:20) om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2012-08-01
Förarbeten: Jfr prop. 2011/12:1, utg.omr. 18, bet. 2011/12:CU1, rskr. 2011/12:90
Ändring, SFS 2014:1137
Rubrik: Förordning (2014:1137) om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2016:71
Rubrik: Förordning (2016:71) om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2016-03-01
Ändring, SFS 2016:1342
Rubrik: Förordning (2016:1342) om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Jfr prop. 2016/17:1, utg.omr. 24, bet. 2016/17:NU1, rskr. 2016/17:103
Ändring, SFS 2018:1811
Rubrik: Förordning (2018:1811) om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2020:1181
Rubrik: Förordning (2020:1181) om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2021-01-01
Ändring, SFS 2021:548
Rubrik: Förordning (2021:548) om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Omfattning: upph. 2, 19, 20, 24, 36, 51 §§, rubr. närmast före 21 §; ändr. 6, 7, 10, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 31, 47, 48, 50 §§, rubr.närmast före 18 §; ny 22 a §
Ikraft: 2021-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:1330
Rubrik: Förordning (2022:1330) om ändring i konkursförordningen (1987:916)
Omfattning: ny 6 a §
Ikraft: 2022-08-01