Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1987:905 · Visa fulltext
Jaktförordning (1987:905)
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Ikraft: 1988-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1988:148
Rubrik: Förordning (1988:148) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 1988-05-01
Ändring, SFS 1988:469
Rubrik: Förordning (1988:469) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 52 §
Ikraft: 1988-07-01
Ändring, SFS 1988:1175
Rubrik: Förordning (1988:1175) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. bil. 1, 2, 3, övergångsbest.
Ikraft: 1989-01-01
Ändring, SFS 1989:796
Rubrik: Förordning (1989:796) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 26, 41 §§
Ikraft: 1989-11-01
Ändring, SFS 1990:20
Rubrik: Förordning (1990:20) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 27, 28 §§
Ikraft: 1990-03-01
Ändring, SFS 1990:136
Rubrik: Förordning (1990:136) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 49 §
Ikraft: 1990-07-01
Ändring, SFS 1990:869
Rubrik: Förordning (1990:869) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 58 §
Ikraft: 1990-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:9
Rubrik: Förordning (1991:9) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 1991-02-15
Ändring, SFS 1991:933
Rubrik: Förordning (1991:933) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 11, 46, 49 §§
Ikraft: 1991-07-01
Ändring, SFS 1991:1178
Rubrik: Förordning (1991:1178) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 58 §
Ikraft: 1991-08-01
Ändring, SFS 1991:1770
Rubrik: Förordning (1991:1770) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 5, 7, 16, 19, 20, 22, 26, 27, 36, 41, 42, 46, 49, 52, 58 §§, rubr. närmast före 3, 49 §§, bil. 1, 2, 3; nya 3 a, 3 b, rubr. närmast före 4 §; omtryck
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1991/92:9, 1991/92:JoU5, rskr 1991/92:48, prop. 1986/87:58, JoU 1986/87:15, rskr 1986/87:190
Ändring, SFS 1992:82
Rubrik: Förordning (1992:82) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: upph. 35 §; ändr. 33 §, bil. 1
Ikraft: 1992-04-01
Ändring, SFS 1992:238
Rubrik: Förordning (1992:238) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 48 §
Ikraft: 1992-07-01
Ändring, SFS 1993:119
Rubrik: Förordning (1993:119) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 41 §
Ikraft: 1993-04-01
Ändring, SFS 1994:108
Rubrik: Förordning (1994:108) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 4, 6-12, 14, 15, 16, 18-22, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 38, 39, 41, 42, 45, 46, 49, 56, 58 §§, rubr. närmast före 40, 41 §§; nya 12 a, 16 a, 40 a, 41 a, 59 §§; omtryck
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:627
Rubrik: Förordning (1994:627) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 3 §, bil. 2
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1993/94:193, bet. 1993/94:JoU27, rskr. 1993/94:364
Ändring, SFS 1994:1262
Rubrik: Förordning (1994:1262) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 3 p övergångsbest. till 1994:627
Ikraft: 1994-10-01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1454
Rubrik: Förordning (1994:1454) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 3, 16, 18, 33, 58 §§, rubr. närmast före 49 §; nya 3 c, 3 d, 29 a, 52 a, 52 b, 52 c, 52 d, 52 e §§, rubr. närmast före 3 c, 29 a, 52 a §§
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1991/92:9, 1994/95:23, bet. 1991/92:JoU5, 1994/95:JuU2, rskr. 1991/92:48, 119/95:40
Ändring, SFS 1995:443
Rubrik: Förordning (1995:443) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 2, 6, 13, 14, 24, 26, 29, 29 a, 31, 32 §§, bil. 1, 4; nya 23 a, 23 b §§
Ikraft: 1995-06-15 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1994/95:100 (bil.10), bet. 1994/95:BoU16, rskr. 1994/95:272, EGTL103/79 s1, EGTL164/94 s9, EGTL206/92 s7
CELEX-nr: 379L0409 394L0024 392L0043
Ändring, SFS 1995:1188
Rubrik: Förordning (1995:1188) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 29 a, 58 §§
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1994/95:100 (bil.10), bet. 1994/95:BoU16, rskr. 1994/95:272
Ändring, SFS 1996:727
Rubrik: Förordning (1996:727) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. bil. 1, 2, 3, 4; omtryck
Ikraft: 1996-07-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL103/79 s1, EGTL164/94 s9, EGTL206/92 s7
CELEX-nr: 379L0409 394L0024 392L0043
Ändring, SFS 1996:1261
Rubrik: Förordning (1996:1261) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 16 §, bil. 1, 2, 4
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1995/96:224, bet. 1996/97:BoU4, rskr. 1996/97:2
Ändring, SFS 1997:348
Rubrik: Förordning (1997:348) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: nya 31 a §, bil. 5, begr. giltighet
Ikraft: 1997-06-23
Förarbeten: EGTL103/79 s1, EGTL164/94 s9
CELEX-nr: 379L0409 394L0024
Ändring, SFS 1997:769
Rubrik: Förordning (1997:769) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 1997-11-15
Ändring, SFS 1997:925
Rubrik: Förordning (1997:925) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. bil. 1, 4
Ikraft: 1998-01-01
Ändring, SFS 1998:183
Rubrik: Förordning (1998:183) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: upph. 43, 44, 45 §§, rubr. närmast före 43 §
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 1998:1000
Rubrik: Förordning (1998:1000) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: upph. 23 b §, rubr. närmast efter 23 b §; ändr. 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23 a, 27, 28, 29, 29 a, 31, 33, 39, 40, 41 a, 57 §§, bil. 1, 2, 3, 4, rubr. närmast före 4, 8 §§; ny 9 a §, rubr. närmast före 6, 23 a §§; omtryck
Ikraft: 1998-09-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL103/79 s1, EGTL206/92 s7
CELEX-nr: 379L0409 392L0043
Ändring, SFS 1998:1114
Rubrik: Förordning (1998:1114) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 58 §
Ikraft: 1998-10-01
Ändring, SFS 1999:712
Rubrik: Förordning (1999:712) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 6, 11, 15, 29, 31 §§, rubr. närmast före 6, 9 §§, 2 p övergångsbest. till 1998:1000; ny 9 b §, rubr. närmast före 7 §
Ikraft: 1999-08-01
Förarbeten: EGTL103/79 s1, EGTL206/92 s7
CELEX-nr: 379L0409 392L0043
Ändring, SFS 2000:100
Rubrik: Förordning (2000:100) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 2000-04-01
Förarbeten: EGTL103/79 s1, EGTL223/97 s9, EGTL206/92 s7, EGTL305/97 s42
CELEX-nr: 379L0409 397L0049 392L0043 397L0062
Ändring, SFS 2000:101
Rubrik: Förordning (2000:101) om ändring i förordningen (1998:1000) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 17 § i 1998:1000
Förarbeten: EGTL103/79 s1, EGTL223/97 s9, EGTL206/92 s7, EGTL305/97 s42
CELEX-nr: 379L0409 397L0049 392L0043 397L0062
Ändring, SFS 2000:342
Rubrik: Förordning (2000:342) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2000-07-01
Ändring, SFS 2000:1216
Rubrik: Förordning (2000:1216) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: nuvarande 3 c, 3 d §§ betecknas 5 a, 5 b §§, rubr. närmast före nuvarande 3 c § sätts närmast före den nya 5 a §; ändr. 3 b §, de nya 5 a, 5 b §§, 9, 9 b, 14, 20, 21, 34, 36, 39, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 52 e §§,bil. 1, 2, 3, 4, rubr. närmast före den nya 5 a §, rubr. närmast före 46 § ; nya 52 f, 52 g, 52 h §§, rubr. närmast före 52 f, 52, g §§; omtryck
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1999/2000:73, bet.1999/2000:MJU17, rskr. 1999/2000:253, EGTL103/1979 s1, EGTL206/1992 s7
CELEX-nr: 31979L0409 31992L0043
Ändring, SFS 2001:450
Rubrik: Förordning (2001:450) om ändring i förordningen (2000:1216) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 1 p i ikrafttr.- och övergångsbest., bil. 1, 2 i 2000:1216
Ändring, SFS 2001:451
Rubrik: Förordning (2001:451) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: upph. 29 a § vid utgången av år 2001; ändr. 6, 9 b, 10, 11, 12 a, 13, 14, 15, 20, 21, 23 a, 27, 28, 31, 46 §§, bil. 3, 4; nya 15 a, 15 b §§, bil. 5
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 2000/01:57, bet. 2000/01:MJU9, rskr. 2000/01:79, EGTL206/1992 s7, EGTL305/1997 s42, EGTL103/1979 s1, EGTL223/1997 s9
CELEX-nr: 31992l0043, 311997L0062, 31979L0409, 31997L0049
Ändring, SFS 2001:846
Rubrik: Förordning (2001:846) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ny 52 i §
Ikraft: 2001-12-15
Ändring, SFS 2002:551
Rubrik: Förordning (2002:551) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 12, 15, 23, 31, 34, 52 b §§; bil. 1, 2, 4
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: EGTL206/1992 s7, EGTL305/1997 s42, EGTL103/1979 s1, EGTL223/1997 s9
CELEX-nr: 31992LO043, 31997L0062, 31979L0409, 31997L0049
Ändring, SFS 2003:1127
Rubrik: Förordning (2003:1127) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 11, 16 a §
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2005:1162
Rubrik: Förordning (2005:1162) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 46 §
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2006:14
Rubrik: Förordning (2006:14) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 28 §; ny 36 a §
Ikraft: 2006-03-01
Förarbeten: EGTL206/1992 s7, EGTL305/1997 s42
CELEX-nr: 31992L0043, 31997L0062
Ändring, SFS 2006:864
Rubrik: Förordning (2006:864) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 49 §
Ikraft: 2006-07-01
Ändring, SFS 2006:1044
Rubrik: Förordning (2006:1044) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2006-10-01
Ändring, SFS 2007:126
Rubrik: Förordning (2007:126) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 49 §
Ikraft: 2007-07-01
Ändring, SFS 2007:486
Rubrik: Förordning (2007:486) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 11, 16 a §§
Ikraft: 2007-07-01
Ändring, SFS 2007:682
Rubrik: Förordning (2007:682) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 9 b, 20 §§, bil. 1, 4, 5
Ikraft: 2007-08-15
Ändring, SFS 2007:955
Rubrik: Förordning (2007:955) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 10, 15 b, 20, 29, 31 §§
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2007:1242
Rubrik: Förordning (2007:1242) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 16, 17, 18, 19 §§, bil. 2
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2008:1412
Rubrik: Förordning (2008:1412) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 14, 15, 15 a, 58 §§
Ikraft: 2009-02-01
Ändring, SFS 2009:310
Rubrik: Förordning (2009:310) om ändring i jaktförordningen (1987:905);
Omfattning: ändr. 28, 36 a §§; nya 28 a, 28 b, 28 c §§
Ikraft: 2009-05-01
Ändring, SFS 2009:655
Rubrik: Förordning (2009:655) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 51, 52 §§, bil. 1, 4
Ikraft: 2009-07-01
Ändring, SFS 2009:1265
Rubrik: Förordning (2009:1265) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: upph. 6, 27, 36 a, 39, 46 §§; nuvarande 5 b, 40 a §§ betecknas 5 c, 40 b §§; ändr. 5 c, 9, 9 b, 15, 16, 17, 18, 21, 23 a, 29, 34, 36, 37, 38, 40, 49, 58 §§, rubr. närmast före 40 §, bil. 2, 3; nya 5 b, 23 b, 23 c, 23 d, 24 a, 24 b, 24 c, 24 d, 28 d, 40 a §§, rubr. närmast före 5 a, 7, 23 a, 23 c, 24 a, 40, 40 a §§
Ikraft: 2009-12-15 överg.best.
Ändring, SFS 2010:474
Rubrik: Förordning (2010:474) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: upph. rubr. närmast efter 5 §, rubr. närmast före upph. 6 §, rubr. närmast efter upph. 6 §, de två rubr. närmast efter 23 §, rubr. närmast före upph. 29 a §, rubr. närmast före upph. 46 §; ändr. 5 c, 15 a, 15 b, 21, 34, 58 §§
Ikraft: 2010-07-01
Ändring, SFS 2011:117
Rubrik: Förordning (2011:117) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: upph. 52 e §; ändr. 3, 5 a, 7, 52 b, 52 d, 58 §§, bil. 2, rubr. närmast före 7 §; nya 3 c, 3 d §§
Ikraft: 2011-03-15 överg.best.
Ändring, SFS 2011:188
Rubrik: Förordning (2011:188) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 9, 9 b, 16, 17, 18, 19 , 41 §§; nya 31 a , 32 a §§
Ikraft: 2011-04-01
Ändring, SFS 2011:645
Rubrik: Förordning (2011:645) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 23 b, 24, 24 d, 25, 31 §§
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2011:962
Rubrik: Förordning (2011:962) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: nya 23 e, 24 e §§
Ikraft: 2011-10-01
Ändring, SFS 2011:963
Rubrik: Förordning (2011:963) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: upph. 23 e, 24 e §§
Ikraft: 2013-01-01
Ändring, SFS 2011:1571
Rubrik: Förordning (2011:1571) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 23 b, 23 d §§, rubr. närmast före 24 §
Ikraft: 2012-01-15
Ändring, SFS 2012:32
Rubrik: Förordning (2012:32) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 3, 3 d §§
Ikraft: 2012-03-01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:154
Rubrik: Förordning (2012:154) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 34, 40 §§
Ikraft: 2012-07-01
Ändring, SFS 2012:466
Rubrik: Förordning (2012:466) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. bil. 1, 2, 3, 4
Ikraft: 2012-07-01
Ändring, SFS 2012:590
Rubrik: Förordning (2012:590) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. bil. 3
Ikraft: 2012-09-30
Ändring, SFS 2013:149
Rubrik: Förordning (2013:149) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 28 d, 36, 38 §§
Ikraft: 2013-07-01
Ändring, SFS 2013:205
Rubrik: Förordning (2013:205) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 11, 12 §§
Ikraft: 2013-05-15
Förarbeten: EUTL218/2008 s21-29
CELEX-nr: 32008R0764
Ändring, SFS 2013:886
Rubrik: Förordning (2013:886) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 12, 15 §§
Ikraft: 2013-12-15
Ändring, SFS 2013:1097
Rubrik: Förordning (2013:1097) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: upph. 24 b §; ändr. 18, 23 b, 24 a, 24 c §§
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2014:297
Rubrik: Förordning (2014:297) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 58 §
Ikraft: 2014-06-01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:427
Rubrik: Förordning (2014:427) om ändring jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2014-07-15 överg.best.
Ändring, SFS 2014:1232
Rubrik: Förordning (2014:1232) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 22, 28 d, 36, 38, 40, 40 a, 52, 53, 58 §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2016:125
Rubrik: Förordning (2016:125) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 58 §, rubr. närmast före 58 §; ny 58 a §
Ikraft: 2016-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:556
Rubrik: Förordning (2016:556) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 58, 58 a §§; nya 23 e, 23 f §§
Ikraft: 2016-06-20
Ändring, SFS 2016:1004
Rubrik: Förordning (2016:1004) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 52 f §
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2017:1255
Rubrik: Förordning (2017:1255) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: nuvarande 40 b § betecknas 40 c §; ändr. 40 a, 58 §§, bil. 1, 4; ny 40 b §
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2018:380
Rubrik: Förordning (2018:380) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: upph. 52 h §
Ikraft: 2018-05-25
Ändring, SFS 2018:632
Rubrik: Förordning (2018:632) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 20, 21, 22 §§; nya 20 a, 20 b §§
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:639
Rubrik: Förordning (2018:639) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: nuvarande 15 a, 15 b §§, betecknas 15 c, 15 d §§ ändr. 2, 15, 15 d, 40 a, 40 b, 40 c, 58 §§, bil. 1, 4; nya 15 a, 15 b, 15 e §§
Ikraft: 2018-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:89
Rubrik: Förordning (2019:89) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 22, 52 §§
Ikraft: 2019-04-01
Ändring, SFS 2019:174
Rubrik: Förordning (2019:174) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: nuvarande 10 § betecknas 10 a §; ändr. 15 c §; nya 10, 14 a §§
Ikraft: 2019-05-15
Ändring, SFS 2019:564
Rubrik: Förordning (2019:564) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: nya 6, 9 c, 23 g, 24 e §§
Ikraft: 2019-11-29
Ändring, SFS 2019:565
Omfattning: utgår genom 2021:438
Ändring, SFS 2020:147
Rubrik: Förordning (2020:147) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2020-04-19
Ändring, SFS 2021:11
Rubrik: Förordning (2021:11) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 49 §
Ikraft: 2021-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:334
Rubrik: Förordning (2021:334) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: upph. bil. 1, 2, 3, 4; ändr. 9, 16, 18, 26, 28 b, 29, 49 §§; nya bil. 1, 2, 3, 4
Ikraft: 2021-07-01
Ändring, SFS 2021:437
Rubrik: Förordning (2021:437) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: upph. 6 §
Ikraft: 2021-06-14
Ändring, SFS 2021:438
Rubrik: Förordning (2021:438) om ändring i förordningen (2019:565) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: utgår 2019:565
Ändring, SFS 2021:439
Rubrik: Förordning (2021:439) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: upph. 9 c, 23 g, 24 e §§
Ikraft: 2022-01-01
Ändring, SFS 2021:651
Rubrik: Förordning (2021:651) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2021-07-15
Ändring, SFS 2021:807
Rubrik: Förordning (2021:807) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 15 §; nya 43 §, rubr. närmast före 43 §
Ikraft: 2021-10-01
Ändring, SFS 2021:1332
Rubrik: Förordning (2021:1332) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: nuvarande 5 c § betecknas 6 §; ändr. den nya 6 §; nya 5 c, 9 c, 23 g, 24 e §§
Ikraft: 2022-02-01
Ändring, SFS 2022:1374
Rubrik: Förordning (2022:1374) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 24 a §
Ikraft: 2022-11-01
Ändring, SFS 2024:64
Rubrik: Förordning (2024:64) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 14, 15 §§; ny 13 a §
Ikraft: 2024-04-01