Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1987:822 · Visa fulltext
Lag (1987:822) om internationella köp
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:128, LU 1986/87:31, rskr 1986/87:266
Ändring, SFS 1988:843
Rubrik: Förordning (1988:843) om ikraftträdande av lagen (1987:822) om internationella köp
Omfattning: ikrafttr.
Ikraft: 1989-01-01
Ändring, SFS 2011:852
Rubrik: Lag (2011:852) om ändring i lagen (1987:822) om internationella köp
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2012-12-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:97, bet. 2010/11:CU28, rskr. 2010/11:291
Ändring, SFS 2012:602
Rubrik: Förordning (2012:602) om ikraftträdande av lagen (2011:852) om ändring i lagen (1987:822) om internationella köp
Omfattning: ikrafttr. av 2011:852