Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1987:617 · Visa fulltext
Bankrörelselag (1987:617)
Departement: Finansdepartementet BE
Ikraft: 1987-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:12, 1986/87:76, 1986/87:90 mom.17, 1986/87:100 bil.1, 1986/87:142, 1988/87:148, NU 1986/87:36, rskr 1986/87:356
Upphävd: 2004-07-01
Ändring, SFS 1987:1327
Rubrik: Lag (1987:1327) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 2 kap 10 §
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:45, NU 1987/88:9, rskr 1987/88:80
Ändring, SFS 1988:545
Rubrik: Lag (1988:545) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 2 kap 7 §
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:123, NU 1987/88:33, rskr 1987/88:313
Ändring, SFS 1988:753
Rubrik: Lag (1988:753) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 7 kap 15 §
Ikraft: 1988-08-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:169, NU 1987/88:36, rskr 1987/88:371
Ändring, SFS 1988:1277
Rubrik: Lag (1988:1277) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 2 kap 23 §, 3 kap 3 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:124, 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1989:834
Rubrik: Lag (1989:834) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 4 kap 9 §, 9 kap 2 §
Ikraft: 1989-12-08 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:152, 1989/90:LU5, rskr 1989/90:22
Ändring, SFS 1989:844
Omfattning: ikrafttr. av 1989:834 utom 4 kap 9 §
Ändring, SFS 1989:1086
Rubrik: Lag (1989:1086) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 2 kap 9-11 §§, 4 kap 4, 9 §§, 7 kap 7 §; ny 2 kap 9 a §
Ikraft: 1990-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:43, 1989/90:NU15, rskr 1989/90:103
Ändring, SFS 1990:821
Rubrik: Lag (1990:821) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §, 2 kap 5, 7 §§, 6 kap 2 §, 7 kap 15 §, 9 kap 1 §; ny 7 kap 9 a §
Ikraft: 1990-08-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:116, 1989/90:NU38, rskr 1989/90:351
Ändring, SFS 1990:1301
Rubrik: Lag (1990:1301) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 3 kap 3, 11 §§
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:160, 1990/91:LU11, rskr 1990/91:42
Ändring, SFS 1990:1306
Rubrik: Lag (1990:1306) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 2 kap 9 a, 10 §§, 8 kap 5 §, 9 kap 2 §
Ikraft: 1991-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:40, 1990/91:NU16, rskr 1990/91:85
Ändring, SFS 1991:372
Rubrik: Lag (1991:372) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 6 kap 2 §, 8 kap 5, 8 §§
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:136, 1990/91:NU34, rskr 1990/91:273
Ändring, SFS 1991:1018
Rubrik: Lag (1991:1018) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: upph. 2 kap 2, 3, 7, 20 §§, rubr. närmast före 2 kap 20 §; ändr. 1 kap 5 §, 2 kap 1, 4, 6, 8, 9 a, 10, 11, 12, 14, 15, 16 §§, 7 kap 14 §, 9 kap 1 §; nya 2 kap 6 a, 15 a §§, 7 kap 18 §
Ikraft: 1991-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:142, 1990/91:154, 1990/91:NU37, 1990/91:NU41, rskr 1990/91:349, 1990/91:367
Ändring, SFS 1991:1768
Rubrik: Lag (1991:1768) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 1 kap 3, 4, 5 §§, 2 kap 1, 5, 6, 6 a, 8-12, 14, 15, 15 a, 16, 17, 22 §§, 3 kap 1, 2, 3, 6, 7, 8, 15 §§, 4 kap 1, 3, 4, 5, 8, 11, 12 §§, 6 kap 2 §, 7 kap 1-18 §§, 8 kap 1, 2, 4, 5, 8 §§, 9 kap 2, 3 §§
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:37, 1991/92:NU16, rskr 1991/92:54
Ändring, SFS 1992:161
Rubrik: Lag (1992:161) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §
Ikraft: 1992-07-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:88, 1991/92:NU27, rskr 1991/92:185
Ändring, SFS 1992:553
Rubrik: Lag (1992:553) om ändring i bankrörelslagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 2 kap 8 §
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:113, 1991/92:NU26, rskr 1991/92:321
Ändring, SFS 1992:1059
Rubrik: Lag (1992:1059) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 2 kap 5 §, 6 kap 2 §, 8 kap 5 §
Ikraft: 1992-12-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:69, bet. 1992/93:NU7, rskr 1992/93:19
Ändring, SFS 1992:1612
Rubrik: Lag (1992:1612) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 8 kap 5 §; 9 kap 2 §
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:68, bet. 1992/93:NU9, rskr 1992/93:109
Ändring, SFS 1992:1613
Rubrik: Lag (1992:1613) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: upph. 9 kap; ändr. 1 kap, 2 kap 1, 9 §§, 3 kap 1, 11, 14 §§, 4 kap 1, 3, 4, 10, 12 §§, 6 kap 2 §, 7 kap, 8 kap 5, 8 §§; nya 2 kap 2, 3, 3 a, 5 kap 9 §
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:89, bet. 1992/93:NU9, rskr 1992/93:109
Ändring, SFS 1992:1633
Rubrik: Förordning (1992:1633) om ikraftträdande av lagen (1992:1612) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ikrafttr. av 1992:1612
Ändring, SFS 1992:1634
Rubrik: Förordning (1992:1634) om ikraftträdande av lagen (1992:1613) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ikrafttr. i vissa delar av 1992:1613
Ändring, SFS 1993:766
Rubrik: Lag (1993:766) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 2 kap 8 §
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:245, bet. 1992/93:NU35, rskr. 1992/93:440
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. i vissa delar av 1992:1613
Ändring, SFS 1993:1700
Rubrik: Lag (1993:1700) om ändring i lagen (1992:1613) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, íkrafttr.best. till 1992:1613
Förarbeten: Prop. 1993/94:38, bet. 1993/94:TU11, rskr. 1993/94:119
Ändring, SFS 1994:1445
Rubrik: Lag (1994:1445) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 2 kap 23 §
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:251, bet. 1994/95:LU3, rskr. 1994/95:29
Ändring, SFS 1994:1939
Rubrik: Lag (1994:1939) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 2 kap 8 §, 4 kap 3 §, 6 kap 1, 2, 3, 4 §§, 8 kap 2, 3, 5, 8 §§; nya 6 kap 6 §, 8 kap 3 a, 4 a §§
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:70, bet. 1994/95:NU13, rskr. 1994/95:142
Ändring, SFS 1994:2007
Rubrik: Lag (1994:2007) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: upph. 2 kap 9 a, 10, 11, 16 §§; nuvarande 2 kap 12 § betecknas 2 kap 10 §; ändr. 1 kap 11 §, 2 kap 9 §, 7 kap 4 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:50, bet. 1994/95:NU12, rskr. 1994/95:164
Ändring, SFS 1995:66
Rubrik: Lag (1995:66) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 7 kap 24 §, 8 kap 8 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ändring, SFS 1995:536
Rubrik: Lag (1995:536) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 3 kap 3 §
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:152, bet. 1994/95:NU23, rskr. 1994/95:315
Ändring, SFS 1995:1001
Rubrik: Lag (1995:1001) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 1 kap 9 §
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:178, bet. 1994/95:NU27, rskr. 1994/95:442
Ändring, SFS 1995:1572
Rubrik: Lag (1995:1572) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: upph. 4 kap; ändr. 1 kap 1, 2 §§, 2 kap 3 a, 5, 6, 6 a, 8, 9, 10, 13, 17, 18, 19, 3 kap 1, 2, 4, 5, 7, 11, 15 §§, 5 kap 1, 3, 7, 8 §§, 6 kap 1, 3 §§, 7 kap 4, 5, 10, 11, 13, 14, 21, 22, 24 §§, 8 kap 1, 2, 4, 5, 8 §§; nya 1 kap 2 a, 2 b, 2 c,
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:10, 1995/96:74, bet. 1995/96:NU9, rskr. 1995/96:112
Ändring, SFS 1995:1594
Rubrik: Lag (1995:1594) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 1 kap 4, 7 §§, 7 kap 16, 18 §§
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:60, bet. 1995/96:NU7, rskr. 1995/96:83
Ändring, SFS 1996:38
Rubrik: Lag (1996:38) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 7 kap 11 §
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:74, bet. 1995/96:NU9, rskr. 1995/96:112
Ändring, SFS 1996:746
Rubrik: Lag (1996:746) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 1 kap 1, 3 §§, 3 kap 3, 14, 15 §§, 7 kap 10, 13, 14, 16 §§, rubr. närmast före 7 kap 10 §; nya 3 kap 8 a §, 7 kap 13 a, 14 a, 14 b §§
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:173, bet. 1995/96:NU23, rskr. 1995/96:285, EGTL168/95 s7
CELEX-nr: 395L0026
Ändring, SFS 1996:759
Rubrik: Lag (1996:759) om ändring i lagen (1996:38) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 7 kap 11 § i 1996:38
Förarbeten: Prop. 1995/96:173, bet. 1995/96:NU23, rskr. 1995/96:285, EGTL168/95 s7
CELEX-nr: 395L0026
Ändring, SFS 1996:1001
Rubrik: Lag (1996:1001) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §; ny 2 kap 11 §, rubr. närmast före 2 kap 11 §; omtryck
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:216, bet. 1996/97:NU5, rskr. 1996/97:11
Ändring, SFS 1996:1113
Rubrik: Lag (1996:1113) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 2 kap 9, 13 §§
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:40, bet. 1996/97:FiU1, rskr. 1996/97:53
Ändring, SFS 1997:116
Rubrik: Lag (1997:116) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 1 kap 5, 6, 7, 8 §§, 7 kap 16, 24, 25 §§; nya 1 kap 7 a, 7 b §§, rubr. närmast 1 kap 1, 5, 6, 7, 8, 9 §§
Ikraft: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:72, bet. 1996/97:FiU22, rskr. 1996/97:170
Ändring, SFS 1997:532
Rubrik: Lag (1997:532) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 3 kap 11 §
Ikraft: 1997-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Ändring, SFS 1997:557
Rubrik: Lag (1997:557) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 1 kap 10 §
Ikraft: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:65, bet. 1996/97:FiU27, rskr. 1996/97:274
Ändring, SFS 1997:679
Rubrik: Lag (1997:679) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §
Ikraft: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284
Ändring, SFS 1997:1048
Rubrik: Lag (1997:1048) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 3 p övergångsbest. till 1995:1572
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:24, bet. 1997/98:FiU8, rskr. 1997/98:62
Ändring, SFS 1998:1500
Rubrik: Lag (1998:1500) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: upph. 5 kap 5 §, 6 kap 6 §, 8 kap 3 a, 4 a, 7 §§; ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 8, 9, 13 §§, 3 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8 a, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 §§, 5 kap 1, 2, 3, 8 §§, 6 kap 1, 2, 3, 4 §§, 7 kap 4, 14, 16, 24 §§, 8 kap 1, 2, 3, 4, 5, 8 §§, rubr. till 3, 5, 6 kap; nytt 9 kap, rubr. närmast före 8 kap 1, 2 §§
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:166, bet. 1998/99:LU4, rskr. 1998/99:23
Ändring, SFS 1999:159
Rubrik: Lag (1999:159) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 1 kap 4, 7, 7 b §§, 7 kap 18 §
Ikraft: 1999-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:186, 1998/99:30, bet. 1998/99:FiU15, rskr. 1998/99:131
Ändring, SFS 1999:222
Rubrik: Lag (1999:222) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: upph. 9 kap 5 §; ändr. 1 kap 2, 11 §§, 2 kap 2, 5, 6, 6 a, 14 §§, 7 kap 16, 17, 24, 25 §§, 8 kap 4 §, 9 kap 3, 6, 23, 24, 25, 26, 28 §§
Ikraft: 1999-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:186, bet. 1998/99:FiU14, rskr. 1998/99:130
Ändring, SFS 1999:911
Rubrik: Lag (1999:911) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 17 §, 3 kap 1, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15 §§, 5 kap 2, 8 §§, 9 kap 15 §, 3 p övergångsbest. till 1995:1572; nytt 4 kap
Ikraft: 1999-12-31
Förarbeten: Prop. 1998/99:129, bet. 1999/2000:FiU7, rskr. 1999/2000:46, EGTL126/84 s20
CELEX-nr: 389L0048
Ändring, SFS 1999:1126
Rubrik: Lag (1999:1126) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 2 kap 15 a §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:142, bet. 1999/2000:FiU8, rskr. 1999/2000:47
Ändring, SFS 2000:38
Rubrik: Lag (2000:38) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §, 2 kap 9 §
Ikraft: 2000-03-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:23, bet. 1999/2000:LU8, rskr. 1999/2000:127
Ändring, SFS 2000:68
Rubrik: Lag (2000:68) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 2 kap 8 §
Ikraft: 2000-03-10
Förarbeten: Prop. 1999/2000:34, bet. 1999/2000:LU9, rskr. 1999/2000:135
Ändring, SFS 2000:375
Rubrik: Lag (2000:375) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: upph. 1 kap 2 b §; nuvarande 1 kap 2 c § betecknas 1 kap 2 b §; ändr. den nya 1 kap 2 b §
Ikraft: 2000-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:101, bet. 1999/2000:FiU28, rskr. 1999/2000:234
Ändring, SFS 2000:818
Rubrik: Lag (2000:818) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 7 kap 1 §, 8 kap 1, 2, 4, 5, 8 §§, 9 kap 23 §
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:131, bet. 2000/01:FiU7, rskr. 2000/01:8
Ändring, SFS 2001:820
Rubrik: Lag (2001:820) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 1 kap 6, 7, 8 §§, 3 p övergångsbest. till 1995:1572
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:141, bet. 2001/02:FiU6, rskr. 2001/02:6
Ändring, SFS 2001:929
Rubrik: Lag (2001:929) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 3 kap 3, 4, 7 §§
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:146, bet. 2001/02:LU3, rskr. 2001/02:47
Ändring, SFS 2001:968
Rubrik: Lag (2001:968) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 9 kap 19, 20 §§; nya 9 kap 19 a, 20 a §
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:150, bet. 2001/02:LU5, rskr. 2001/02:50
Ändring, SFS 2002:661
Rubrik: Lag (2002:661) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §
Ikraft: 2002-08-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:117, bet. 2001/02:FiU16, rskr. 2001/02:314
Ändring, SFS 2002:921
Rubrik: Lag (2002:921) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 3 p övergångsbest. till 1995:1572
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:7, bet. 2002/03:FiU7, rskr. 2002/03:19
Ändring, SFS 2003:692
Rubrik: Lag (2003:692) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 3 kap 11 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2003:833
Rubrik: Lag (2003:833) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. p 3 övergångsbest. till 1995:1572
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU12, rskr. 2003/04:53
Ändring, SFS 2004:54
Rubrik: Lag (2004:54) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §
Ikraft: 2004-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:150, bet. 2003/04:FiU14, rskr. 2003/04:139
Ändring, SFS 2004:298
Omfattning: upph.