Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1987:606 · Visa fulltext
Förordning (1987:606) om statligt regionalt stöd till jordbruks- och trädgårdsföretag
Departement: Jordbruksdepartementet
Ikraft: 1987-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1986/87:146, JoU 1986/87:26, rskr 1986/87:346
Upphävd: 2002-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1988:375
Rubrik: Förordning (1988:375) om ändring i förordningen (1987:606) om statligt regionalt stöd till jordbruks- och trädgårdsföretag
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1987/88:100 (bil.11 p.B 5), JoU 1987/88:17, rskr 1987/88:184
Ändring, SFS 1988:1003
Rubrik: Förordning (1988:1003) om ändring i förordningen (1987:606) om statligt regionalt stöd till jordbruks- och trädgårdsföretag
Omfattning: upph. 8, 13 §§; ändr. 7, 12, 14, 16 §§
Ikraft: 1988-11-01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1453
Rubrik: Förordning (1991:1453) om ändring i förordningen (1987:606) om statligt regionalt stöd till jordbruks- och trädgårdsföretag
Omfattning: ändr. 15, 16 17 §§; ny 8 §
Ikraft: 1991-12-10
Ändring, SFS 1996:1260
Rubrik: Förordning (1996:1260) om ändring i förordningen (1987:606) om statligt regionalt stöd till jordbruks- och trädgårdsföretag
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1995/96:224, bet. 1996/97:BoU4, rskr. 1996/97:2
Ändring, SFS 1997:816
Rubrik: Förordning (1997:816) om ändring i förordningen (1987:606) om statligt regionalt stöd till jordbruks- och trädgårdsföretag
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1996/97:108, bet. 1996/97:BoU13, rskr. 1996/97:228
Ändring, SFS 1997:1012
Rubrik: Förordning (1997:1012) om ändring i förordningen (1987:606) om statligt regionalt stöd till jordbruks- och trädgårdsföretag
Omfattning: ändr. 15, 16, 17 §§
Ikraft: 1998-01-01
Ändring, SFS 2001:51
Rubrik: Förordning (2001:51) om ändring i förordningen (1987:606) om statligt regionalt stöd till jordbruks- och trädgårdsföretag
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2001-04-01
Ändring, SFS 2001:756
Omfattning: upph.