Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1987:586 · Visa fulltext
Bilavgasförordning (1987:586)
Departement: Miljö- och naturresursdepartementet
Ikraft: 1987-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1986/87:56, JoU 1986/87:7, rskr 1986/87:106
Upphävd: 1992-01-01
Ändring, SFS 1988:1062
Rubrik: Förordning (1988:1062) om ändring i bilavgas- förordningen (1987:586)
Omfattning: ändr. 18 §, rubr. närmast före 22 §; nya 18 a, 24 §§
Ikraft: 1989-01-01
Ändring, SFS 1989:318
Rubrik: Förordning (1989:318) om ändring i bilavgas- förordningen (1987:586)
Omfattning: ändr. 7, 8, 9, 12, 16 §§; ny 8 a §
Ikraft: 1989-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:143
Rubrik: Förordning (1990:143) om ändring i bilavgas- förordningen (1987:586)
Omfattning: ny 5 a §
Ikraft: 1990-07-01
Ändring, SFS 1991:108
Rubrik: Förordning (1991:108) om ändring i bilavgas- förordningen (1987:586)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1991-04-01
Ändring, SFS 1991:1166
Rubrik: Förordning (1991:1166) om ändring i bilavgas- förordningen (1987:586)
Omfattning: ändr. 2, 6, 7, 8, 11, 16 §§
Ikraft: 1991-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1481
Omfattning: upph.