Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1987:269 · Visa fulltext
Lag (1987:269) om kriterier för bestämmande av människans död
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:79, SoU 1986/87:25, rskr 1986/87:204
Ändring, SFS 1995:833
Rubrik: Lag (1995:833) om ändring i lagen (1987:269) om kriterier för bestämmande av människans död
Omfattning: ny 2 a §
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:148, bet. 1994/95:SoU21, rskr. 1994/95:381
Ändring, SFS 2005:132
Rubrik: Lag (2005:132) om ändring i lagen (1987:269) om kriterier för bestämmande av människans död
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2005-04-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:88, bet. 2004/05:LU20, rskr. 2004/05:176
Ändring, SFS 2022:581
Rubrik: Lag (2022:581) om ändring i lagen (1987:269) om kriterier för bestämmande av människans död
Omfattning: ändr. 2 a §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:128, bet. 2021/22:SoU26, rskr. 2021/22:315