Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1987:259 · Visa fulltext
Jaktlag (1987:259)
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ikraft: 1988-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:58, JoU 1986/87:15, rskr 1986/87:190
Ändring, SFS 1988:435
Rubrik: Lag (1988:435) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ändr. 47 §
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:142, FöU 1987/88:10, rskr 1987/88:299
Ändring, SFS 1990:1094
Rubrik: Lag (1990:1094) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ändr. 5 p övergångsbest.
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:28, 1990/91:JoU11, rskr 1990/91:45
Ändring, SFS 1991:310
Rubrik: Lag (1991:310) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ändr. 45 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:68, 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1991:1769
Rubrik: Lag (1991:1769) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ändr. 23, 33, 54 §§
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:9, 1991/92:JoU5, rskr 1991/92:48
Ändring, SFS 1992:787
Rubrik: Lag (1992:787) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ändr. 10 §; ny 10 a §
Ikraft: 1992-07-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:134, 1991/92:NU33, 1991/92:351
Ändring, SFS 1994:626
Rubrik: Lag (1994:626) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ändr. 33 §, 5 p övergångsbest.
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:193, bet. 1993/94:JoU27, rskr. 1993/94:364
Ändring, SFS 1994:1424
Rubrik: Lag (1994:1424) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ändr. 41, 43, 45, 46, 48 §§
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:23, bet. 1994/95:JuU2, rskr. 1994/95:40
Ändring, SFS 1994:1819
Rubrik: Lag (1994:1819) om ändring i lagen (1994:1424) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ändr. 43, 45, 46 §§ i 1994:1424
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:117, bet. 1994/95:JoU10, rskr. 1994/95:94
Ändring, SFS 1994:1820
Rubrik: Lag (1994:1820) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: upph. 37, 38 §§, rubr. närmast före 37 §; ändr. 1, 3, 31, 44, 52 §§; nya 29 a, 51 a, 51 b §§
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:117, bet. 1994/95:JoU10, rskr. 1994/95:94
Ändring, SFS 1995:65
Rubrik: Lag (1995:65) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ändr. 54 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ändring, SFS 1996:954
Rubrik: Lag (1996:954) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ändr. 10 a §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:224, bet. 1996/97:BoU4, rskr. 1996/97:2
Ändring, SFS 1996:1554
Rubrik: Lag (1996:1554) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:226, bet. 1996/97:JoU5, rskr. 1996/97:63
Ändring, SFS 1997:226
Rubrik: Lag (1997:226) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ändr. 10 a §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:108, bet. 1996/97:BoU13, rskr. 1996/97:228
Ändring, SFS 1997:343
Rubrik: Lag (1997:343) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ändr. 4, 5, 9, 10 a §§
Ikraft: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:75, bet. 1996/97:JoU15, rskr. 1996/97:239, EGTL103/79 s1, EGTL206/92 s7
CELEX-nr: 379L0409 392L0042
Ändring, SFS 1998:840
Rubrik: Lag (1998:840) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ändr. 46 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279
Ändring, SFS 2000:593
Rubrik: Lag (2000:593) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: upph. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 53 §§; ändr. 10 a, 15, 16, 39, 41 §§, rubr. närmast före 39 §
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:73, bet. 1999/2000:MJU17, rskr. 1999/2000:253
Ändring, SFS 2001:163
Rubrik: Lag (2001:163) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ändr. 43, 44, 46 §§
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:57, bet. 2000/01:MJU9, rskr. 2000/01:174
Ändring, SFS 2001:443
Rubrik: Lag (2001:443) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ändr. 1, 5 §§
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:111, bet. 2000/01:MJU18, rskr. 2000/01:248
Ändring, SFS 2005:298
Rubrik: Lag (2005:298) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ändr. 48, 49 §§
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237
Ändring, SFS 2007:1241
Rubrik: Lag (2007:1241) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: upph. 6 §; ändr. 45, 52 §§
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:126, bet. 2007/08:MJU5, rskr. 2007/08:36
Ändring, SFS 2009:1261
Rubrik: Lag (2009:1261) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ändr. 26, 52 §§; ny 26 a §, rubr. närmast före 26 a §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:191, bet. 2009/10:MJU3, rskr. 2009/10:25
Ändring, SFS 2009:1262
Rubrik: Lag (2009:1262) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: upph. 39 §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:210, bet. 2009/10:MJU8, rskr. 2009/10:7
Ändring, SFS 2010:2001
Rubrik: Lag (2010:2001) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ändr. 33, 54 §
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:239, bet. 2010/11:MJU6, rskr. 2010/11:49
Ändring, SFS 2011:514
Rubrik: Lag (2011:514) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ändr. 49 §; ny 46 a §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:76, bet. 2010/11:JuU26, rskr. 2010/11:255
Ändring, SFS 2012:153
Rubrik: Lag (2012:153) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ändr. 26, 26 a, 45 §§
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:58, bet. 2011/12:MJU5, rskr. 2011/12:146
Ändring, SFS 2014:698
Rubrik: Lag (2014:698) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ändr. 9, 26 a, 28, 47 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2016:974
Rubrik: Lag (2016:974) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ny 42 a §, rubr. närmast före 42 a §
Ikraft: 2016-12-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:199, bet. 2016/17:MJU4, rskr. 2016/17:26
Ändring, SFS 2019:38
Rubrik: Lag (2019:38) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ändr. 47 §
Ikraft: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130
Ändring, SFS 2021:793
Rubrik: Lag (2021:793) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: nuvarande 42 a § betecknas 42 b §; ändr. 54 §, rubr. närmast före 42 §, rubr. närmast före 42 a § sätts närmast före 42 b §; nya 6, 42 a §§
Ikraft: 2021-10-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:183, bet. 2020/21:MJU22, rskr. 2020/21:410
Ändring, SFS 2021:1026
Rubrik: Lag (2021:1026) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ändr. 51 a §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20