Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1987:230 · Visa fulltext
Äktenskapsbalk (1987:230)
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:1, LU 1986/87:18, rskr 1986/87:159
Ändring, SFS 1987:678
Rubrik: Lag (1987:678) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 8 kap 3 §, 13 kap 1 §
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:90, LU 1986/87:32, rskr 1986/87.320
Ändring, SFS 1988:690
Rubrik: Lag (1988:690) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 14 kap 7 §
Ikraft: 1988-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:137, JuU 1987/88:42, rskr 1987/88:320
Ändring, SFS 1988:1254
Rubrik: Lag (1988:1254) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: upph. 2 kap 2 §; ändr. 3 kap 2 §, 6 kap 4 §, 7 kap 3 §, 18 kap 1 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:124, 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1988:1452
Rubrik: Lag (1988:1452) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ny 17 kap 9 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:58, 1988/89:JuU7, rksr 1988/89:33
Ändring, SFS 1989:353
Rubrik: Lag (1989:353) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 18 kap 4 §
Ikraft: 1989-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:78, 1988/89:JuU20, rskr 1988/89:260
Ändring, SFS 1989:657
Rubrik: Lag (1989:657) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 14 kap 17, 18 §§
Ikraft: 1989-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:95, 1988/89:JuU23, rskr 1988/89:288
Ändring, SFS 1989:925
Rubrik: Lag (1989:925) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 10 kap 3 §, 11 kap 4 §
Ikraft: 1990-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:30, 1989/90:LU11, rskr 1989/90:51
Ändring, SFS 1989:1076
Rubrik: Lag (1989:1076) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 14 kap 7 §
Ikraft: 1990-04-01
Förarbeten: 1989/90:JuU5, rskr 1989/90:65
Ändring, SFS 1991:495
Rubrik: Lag (1991:495) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap 1, 2, 4 §§, 4 kap 5 §, 15 kap 2, 4 §§, 18 kap 5 §; ny 4 kap 8 §
Ikraft: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:153, 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1991:618
Rubrik: Lag (1991:618) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 4 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:92, 1990/91:BoU13, rskr 1990/91:247
Ändring, SFS 1993:130
Rubrik: Lag (1993:130) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 2 §
Ikraft: 1993-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:148, bet. 1992/93:LU23, rskr. 1992/93:169
Ändring, SFS 1993:304
Rubrik: Lag (1993:304) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap 3 §
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:211, bet. 1992/93:LU42, rskr. 1992/93:327
Ändring, SFS 1993:933
Rubrik: Lag (1993:933) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 2 §, 10 kap 3, 4, 5 §§, 11 kap 4 §, 13 kap 4 §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:187, bet. 1992/93:SkU31, rskr. 1992/93:359
Ändring, SFS 1994:1035
Rubrik: Lag (1994:1035) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 17 kap 9 §
Ikraft: 1994-10-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:190, bet. 1993/94:JuU30, rskr. 1993/94:377
Ändring, SFS 1994:1118
Rubrik: Lag (1994:1118) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §, 3 kap 3 §, 5 kap 5 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Bet. 1993/94:LU28, rskr. 1993/94:414
Ändring, SFS 1994:1976
Rubrik: Lag (1994:1976) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap 8 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:94, bet. 1994/95:SkU14, rskr. 1994/95:159
Ändring, SFS 1995:1681
Rubrik: Lag (1995:1681) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 15 kap 2, 4 §§
Ikraft: 1996-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Ändring, SFS 1996:243
Rubrik: Lag (1996:243) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 16 kap 3 §; ny 18 kap 4 a §
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17, rskr. 1995/96:193
Ändring, SFS 1996:765
Rubrik: Lag (1996:765) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 6 kap 10 §
Ikraft: 1996-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:5, bet. 1995/96:LU11, rskr. 1995/96:279
Ändring, SFS 1996:1053
Rubrik: Lag (1996:1053) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 8 kap 3 §, 13 kap 1 §
Ikraft: 1996-12-01
Förarbeten: Bet. 1996/97:LU5, rskr. 1996/97:19
Ändring, SFS 1996:1622
Rubrik: Lag (1996:1622) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 18 kap 4 §; ny 17 kap 7 a §
Ikraft: 1997-12-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55
Ändring, SFS 1997:390
Rubrik: Lag (1997:390) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 14 kap 17, 18 §§
Ikraft: 1997-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:133, bet. 1996/97:JuU17, rskr. 1996/97:216
Ändring, SFS 1997:994
Rubrik: Lag (1997:994) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 15 kap 2 §
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:9, bet. 1997/98:SkU5, rskr. 1997/98:76
Ändring, SFS 1998:244
Rubrik: Lag (1998:244) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap 1 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:134, bet. 1997/98:SkU24, rskr. 1997/98:218
Ändring, SFS 1998:320
Rubrik: Lag (1998:320) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 14 kap 5, 7 §§
Ikraft: 1998-10-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:7, bet. 1997/98:LU12, rskr. 1997/98:229
Ändring, SFS 1998:368
Rubrik: Lag (1998:368) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ny 15 kap 5 §
Ikraft: 1998-10-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:101, bet. 1997/98:JuU17, rskr. 1997/98:226
Ändring, SFS 1998:619
Rubrik: Lag (1998:619) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 6 kap 7, 8 §§, 9 kap 11 §, 10 kap 3, 4 §§
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:106, bet. 1997/98:LU25, rskr. 1997/98:232
Ändring, SFS 1999:294
Rubrik: Lag (1999:294) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: upph. 4 kap 4 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:38, bet. 1998/99:KU18, rskr. 1998/99:176
Ändring, SFS 2000:173
Rubrik: Lag (2000:173) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 14 kap 9, 11, 12, 16 §§
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:26, bet. 1999/2000:JuU10, rskr. 1999/2000:151
Ändring, SFS 2003:486
Rubrik: Lag (2003:486) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 18 kap 2 §
Ikraft: 2003-09-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:70, bet. 2002/03:JuU17, rskr. 2002/03:224
Ändring, SFS 2003:644
Rubrik: Lag (2003:644) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap 1, 4 §§, 4 kap 8 §, 15 kap 2 §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2004:142
Rubrik: Lag (2004:142) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 3 §§, 4 kap 8 §, 5 kap 5 §, 15 kap 1 §
Ikraft: 2004-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:48, bet. 2003/04:LU19, rskr. 2003/04:180
Ändring, SFS 2004:763
Rubrik: Lag (2004:763) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:131, bet. 2004/05:SoU3, rskr. 2004/05:10
Ändring, SFS 2004:796
Rubrik: Lag (2004:796) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap 1 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ändring, SFS 2005:107
Rubrik: Lag (2005:107) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 10 kap 3, 5 §§
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:150, bet. 2004/05:LU4, rskr. 2004/05:160
Ändring, SFS 2005:684
Rubrik: Lag (2005:684) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: utgår genom 2008:650
Ikraft: 2008-11-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:131, bet. 2004/05:JuU29, rskr. 2004/05:307
Ändring, SFS 2006:212
Rubrik: Lag (2006:212) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap 3 §
Ikraft: 2006-04-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:58, bet. 2005/06:LU22, rskr. 2005/06:179
Ändring, SFS 2007:184
Rubrik: Lag (2007:184) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: nya 10 kap 2 a §, 11 kap 4 a §
Ikraft: 2007-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:32, bet. 2006/07:CU14, rskr. 2006/07:127
Ändring, SFS 2007:636
Rubrik: Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:684) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ikrafttr. av 2005:684
Ändring, SFS 2008:645
Rubrik: Lag (2008:645) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 14 kap 18 §
Ikraft: 2008-11-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:139, bet. 2007/08:JuU31, rskr. 2007/08:251
Ändring, SFS 2008:650
Rubrik: Lag (2008:650) om ändring i lagen (2005:684) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 2005:684 utgår (jfr 2008:787)
Förarbeten: Prop. 2007/08:139, bet. 2007/08:JuU31, rskr. 2007/08:251
Ändring, SFS 2009:181
Rubrik: Lag (2009:181) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap. 4 §
Ikraft: 2009-05-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:91, bet. 2008/09:CU16, rskr. 2008/09:170
Ändring, SFS 2009:253
Rubrik: Lag (2009:253) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 3 kap. 1, 3, 4 §§, 4 kap. 2, 3, 6 §§, 14 kap. 2, 3 §§, 15 kap. 2, 3, 5 §§; ny 4 kap 4 §
Ikraft: 2009-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:80, bet. 2008/09:CU19, rskr. 2008/09:208
Ändring, SFS 2010:8
Rubrik: Lag (2010:8) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 15 kap. 2 §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2009/10:1, utg.omr. 4, bet. 2009/10:JuU1, rskr. 2009/10:153
Ändring, SFS 2011:484
Rubrik: Lag (2011:484) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 14 kap. 7 §, 18 kap. 2 §
Ikraft: 2011-10-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:45, bet. 2010/11:JuU5, rskr. 2010/11:236
Ändring, SFS 2011:891
Rubrik: Lag (2011:891) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap. 3 §, 9 kap. 1 §, 13 kap. 6 §, 16 kap. 2, 3, 4 §§; ny 16 kap. 5 §
Ikraft: 2011-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:119, bet. 2010/11:JuU24, rskr. 2010/11:301
Ändring, SFS 2014:376
Rubrik: Lag (2014:376) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §, 5 kap. 5 §, 15 kap. 1 §
Ikraft: 2014-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:208, bet. 2013/14:JuU30, rskr. 2013/14:263
Ändring, SFS 2015:900
Rubrik: Lag (2015:900) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 16 kap. 1 §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:28, bet. 2015/16:SkU10, rskr. 2015/16:67
Ändring, SFS 2016:245
Rubrik: Lag (2016:245) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 14 kap. 17 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:56, bet. 2015/16:JuU3, rskr. 2015/16:153
Ändring, SFS 2019:235
Rubrik: Lag (2019:235) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap. 3 §
Ikraft: 2019-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:50, bet. 2018/19:CU14, rskr. 2018/19:184
Ändring, SFS 2021:464
Rubrik: Lag (2021:464) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 5 kap. 5 §
Ikraft: 2021-07-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:149, bet. 2020/21:CU18, rskr. 2020/21:317
Ändring, SFS 2021:529
Rubrik: Lag (2021:529) om ändring i äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 14 kap. 3, 5 §§
Ikraft: 2021-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:150, bet. 2020/21:CU17, rskr. 2020/21:315