Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1987:187 · Visa fulltext
Förordning (1987:187) om disciplinförseelser av krigsmän, m.m.
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 1987-06-01 överg.best.
Upphävd: 1995-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:41
Rubrik: Förordning (1990:41) om ändring i förordningen (1987:187) om disciplinförseelser av krigsmän, m.m
Omfattning: ny 54 §
Ikraft: 1990-04-01
Ändring, SFS 1990:535
Rubrik: Förordning (1990:535) om ändring i förordningen (1987:187) om disciplinförseelser av krigsmän, m.m.
Omfattning: ändr. 2 §, bil.
Ikraft: 1990-07-01
Ändring, SFS 1990:938
Rubrik: Förordning (1990:938) om ändring i förordningen (1987:187) om disciplinförseelser av krigsmän, m.m.
Omfattning: ändr. 9, 10, 49 §§
Ikraft: 1990-11-01
Ändring, SFS 1991:727
Rubrik: Förordning (1991:727) om ändring i förordningen (1987:187) om disciplinförseelser av krigsmän, m.m.
Omfattning: ändr. 11 §, bil.
Ikraft: 1991-07-01
Ändring, SFS 1992:1157
Rubrik: Förordning (1992:1157) om ändring i förordningen (1987:187) om disciplinförseelser av krigsmän, m.m.
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1992/93:77, bet. 1992/93:FöU5, rskr 1992/93:67
Ändring, SFS 1993:377
Rubrik: Förordning (1993:377) om ändring iförordningen (1987:187) om disciplinförseelser av krigsmän, m.m.
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1992/93:100 (bil.5 s.65), bet. 1992/93:FöU9, rskr. 1992/93:333
Ändring, SFS 1994:521
Rubrik: Förordning (1994:521) om ändring i förordningen (1987:187) om disciplinförseelser av krigsmän, m.m.
Omfattning: upph. 5, 6 §§, bil.; ändr. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 27, 30, 31, 32, 33, 37, 40, 43, 47 §§
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1993/94:112, bet. 1993/94:JuU26, rskr. 1993/94:299
Ändring, SFS 1994:1368
Rubrik: Förordning (1994:1368) om ändring i förordningen (1987:187) om disciplinförseelser av krigsmän, m.m.
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1995-01-01
Ändring, SFS 1995:241
Omfattning: upph.