Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1987:147 · Visa fulltext
Lag (1987:147) om regionplanering för kommunerna i Stockholms län
Departement: Näringsdepartementet RSN
Ikraft: 1987-07-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:90, BoU 1986/87:4, rskr 1986/87:126
Upphävd: 2019-01-01
Ändring, SFS 2010:910
Rubrik: Lag (2010:910) om ändring i lagen (1987:147) om regionplanering för kommunerna i Stockholms län
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 6 §§
Ikraft: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366
Ändring, SFS 2018:1733
Rubrik: Lag (2018:1733) om upphävande av lagen (1987:147) om regionplanering för kommunerna i Stockholms län
Omfattning: upph.