Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1987:10 · Visa fulltext
Plan- och bygglag (1987:10)
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1987-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:1, BoU 1986/87:1, rskr 1986/87:27
Upphävd: 2011-05-02
Ändring, SFS 1987:122
Rubrik: Lag (1987:122) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Omfattning: ändr. 8 kap 6 §, 14 kap 8 §, 17 kap 2, 8, 18 §§
Ikraft: 1987-07-01
Förarbeten: BoU 1986/87:4, rskr 1986/87:126
Ändring, SFS 1987:246
Rubrik: Lag (1987:246) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Omfattning: ändr. 5 kap 36 §, 6 kap 16 §, 8 kap 4 §, 15 kap 8 §; omtryck
Ikraft: 1987-07-01
Förarbeten: Bou 1986/87:8, rskr 1986/87:179
Ändring, SFS 1988:280
Rubrik: Lag (1988:280) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Omfattning: ändr. 1 kap 8 §, 4 kap 13 §, 7 kap 7 §
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:115, BoU 1987/88:16, rskr 1987/88:273
Ändring, SFS 1988:955
Rubrik: Lag (1988:955) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Omfattning: ändr. 8 kap 2 §, 14 kap 8 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:104, KrU 1987/88:21, rskr 1987/88:390
Ändring, SFS 1989:345
Rubrik: Lag (1989:345) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Omfattning: ny 8 kap 29 a §
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:139, 1988/89:BoU9, rskr 1988/89:267
Ändring, SFS 1989:515
Rubrik: Lag (1989:515) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:116, 1988/89:JoU22, rskr 1988/89:303
Ändring, SFS 1989:1049
Rubrik: Lag (1989:1049) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Omfattning: ändr. 5 kap 9, 10, 24, 25, 27, 30, 31 §§, 6 kap 8, 9, 12, 13, 24, 36 §§, 8 kap 1, 2, 4, 5, 6, 11, 22, 27 §§, 10 kap 27 §, 14 kap 7, 8 §§; ny 17 kap 18 a §
Ikraft: 1990-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:37, 1989/90:BoU6, rskr 1989/90:85
Ändring, SFS 1990:1365
Rubrik: Lag (1990:1365) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Omfattning: ändr. 1 kap 8 §, 4 kap 13 §, 7 kap 7 §
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:34, 1990/91:BoU4, rskr 1990/91:92
Ändring, SFS 1990:1376
Rubrik: Lag (1990:1376) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Omfattning: ändr. 14 kap 8 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:3, 1990/91:JoU13, rskr 1990/91:70
Ändring, SFS 1991:604
Rubrik: Lag (1991:604) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Omfattning: ändr. 3 kap 9, 10 §§, 5 kap 7, 12, 25, 30 §§, 6 kap 15 §, 8 kap 2, 6, 7 §§, 17 kap 4, 8 §§; nya 5 kap 28 a §, 8 kap 12 a, 18 a §§, rubr. närmast före 8 kap 18 a §
Ikraft: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:146, 1990/91:BoU17, rskr 1990/91:296
Ändring, SFS 1991:646
Rubrik: Lag (1991:646) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Omfattning: ändr. 14 kap 8 §
Ikraft: 1991-08-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:90, 1990/91:JoU30, rskr 1990/91:338
Ändring, SFS 1991:743
Rubrik: Lag (1991:743) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Omfattning: ändr. 9 kap 1 §, 16 kap 1 §; ny 3 a §
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:145, 1990/91:189, 1990/91:BoU19, rskr 1990/91:353
Ändring, SFS 1991:871
Rubrik: Lag (1991:871) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Omfattning: ändr. 10 kap 12, 13 §§
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:126, 1990/91:LU34, rskr 1990/91:332
Ändring, SFS 1991:878
Omfattning: ikrafttr. av 1991:871
Ändring, SFS 1991:908
Rubrik: Lag (1991:908) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Omfattning: ändr. 1 kap 7 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:117, 1990/91:KU38, rskr 1990/91:360
Ändring, SFS 1991:1703
Rubrik: Lag (1991:1703) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Omfattning: ändr. 11 kap 3 §, 13 kap 1 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:17, 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Ändring, SFS 1991:1704
Rubrik: Lag (1991:1704) om ändring i lagen (1991:908) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Omfattning: ändr. 1 kap 7 § i 1991:908
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:17, 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Ändring, SFS 1991:1937
Rubrik: Lag (1991:1937) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Omfattning: ändr. 8 kap 29 a §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:33, 1991/92:BoU6, rskr 1991/92:61
Ändring, SFS 1992:2
Rubrik: Lag (1992:2) om ändring i lagen (1991:743) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Omfattning: ändr. ikrafttr.best. till 1991:743
Förarbeten: Prop. 1991/92:57, 1991/92:BoU7, rskr 1991/92:76
Ändring, SFS 1992:75
Rubrik: Lag (1992:75) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Omfattning: ändr. 5 kap 7 §
Ikraft: 1992-04-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:51, 1991/92:BoU10, rskr 1991/92:112
Ändring, SFS 1992:541
Rubrik: Lag (1992:541) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Omfattning: ändr. 10 kap 29 §
Ikraft: 1992-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:93, 1991/92:SkU19, rskr 1991/92:269
Ändring, SFS 1992:1769
Rubrik: Lag (1992:1769) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Omfattning: ändr. 5 kap 18, 21, 26 §§, 8 kap 2, 29 §§,16 kap 3 §; ny 1 kap 9 §; omtryck
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:60, 1992/93:55, bet. 1992/93:JoU10, 1992/93:BoU6, rskr 1992/93:139, 1992/93:154
Ändring, SFS 1993:321
Rubrik: Lag (1993:321) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Omfattning: ändr. 9 kap 1, 3 a §§
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:121, bet. 1992/93:BoU22, rskr. 1992/93:302
Ändring, SFS 1993:419
Rubrik: Lag (1993:419) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:180, bet. 1992/93:JoU14, rskr. 1992/93:344
Ändring, SFS 1993:559
Rubrik: Lag (1993:559) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Omfattning: ändr. 14 kap 8 §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:226, bet. 1992/93:JoU15, rskr. 1992/93:352
Ändring, SFS 1993:695
Rubrik: Lag (1993:695) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Omfattning: ändr. 9 kap 3, 16 kap 1 §
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:239, bet. 1992/93:NU32, rskr. 1992/93:384
Ändring, SFS 1993:697
Rubrik: Lag (1993:697) om ändring i lagen (1992:1796) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Omfattning: ändr. ikrafttr.best. till 1992:1769
Förarbeten: Prop. 1992/93:239, bet. 1992/903:NU32, rskr. 1992/93:384
Ändring, SFS 1993:911
Rubrik: Lag (1993:911) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Omfattning: ändr. 10 kap 29 §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:198, bet. 1992/93:SkU27, rskr. 1992/93:448
Ändring, SFS 1993:1609
Rubrik: Lag (1993:1609) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Omfattning: ändr. 13 kap 7 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:33, bet. 1993/94:FöU3, rskr. 1993/94:71
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av vissa delar av 1992:1769
Ändring, SFS 1994:819
Rubrik: Lag (1994:819) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Omfattning: upph. 8 kap 17, 24, 31 §§, 13 kap 6 §
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:199, bet. 1993/94:BoU21, rskr. 1993/94:373
Ändring, SFS 1994:852
Rubrik: Lag (1994:852) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Omfattning: upph. 3 kap 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§, 8 kap 29, 30 §§, 9 kap, 16 kap 2, 3 §§, rubr. närmast före 3 kap 10 §; ändr. 1 kap 4, 9 §§, 3 kap 3, 10, 11, 13, 14, 16 §§, 5 kap 7, 16, 26, 36 §§, 8 kap 1, 4, 5, 11, 12, 13, 26 §§, 10 kap 3, 6 §§, 11 kap 5 §, 13 kap 2, 4, 7 §§, 16 kap 1 §, rubr. närmast före 3 kap 1 §; nya 9 kap, 10 kap 18 a §
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:178, bet. 1993/94:BoU18, rskr. 1993/94:372
Ändring, SFS 1994:1423
Rubrik: Lag (1994:1423) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Omfattning: ändr. 10 kap 8 §
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:23, bet. 1994/95:JuU2, rskr. 1994/95:40
Ändring, SFS 1994:1576
Rubrik: Lag (1994:1576) om ändring i lagen (1994:852) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Omfattning: ändr. ingressen, 1 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1994:852
Förarbeten: Prop. 1994/95:106, bet. 1994/95:BoU8, rskr. 1994/95:91
Ändring, SFS 1994:1733
Rubrik: Lag (1994:1733) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §, 9 kap 12 §
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:7, bet. 1994/95:FöU2, rskr. 1994/95:80
Ändring, SFS 1995:1197
Rubrik: Lag (1995:1197) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Omfattning: upph. 8 kap 29 a §; ändr. 1 kap 3, 4 §§, 2 kap 1, 2, 4 §§, 3 kap 14, 17, 18 §§, 4 kap 1, 2, 3, 4, 5, 8 §§, 5 kap 7, 16, 18, 20, 21, 31 §§, 6 kap 13 §, 7 kap 4 §, 8 kap 4, 5 §§, 9 kap 1, 2, 4, 12, 13 §§, 10 kap 3, 6 §§, 11 kap 5 §, 13 kap 2, 3, 4, 8 §§, 14 kap 8 §, rubr. till 2 kap; ny 4 kap 14 §
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:230, bet. 1995/96:BoU1, rskr. 1995/96:30
Ändring, SFS 1995:1412
Rubrik: Lag (1995:1412) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Omfattning: ändr. 15 kap 3 §
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:78, bet. 1995/96:BoU4, rskr. 1995/96:102
Ändring, SFS 1995:1415
Rubrik: Lag (1995:1415) om ändring i lagen (1995:1197) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Omfattning: ändr. 5 kap 20, 31 §§, 6 kap 13 § i 1995:1197; ny 3 p övergångsbest. till 1995:1197
Förarbeten: Prop. 1995/96:78, bet. 1995/96:BoU4, rskr. 1995/96:102
Ändring, SFS 1995:1730
Rubrik: Lag (1995:1730) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Omfattning: ändr. 13 kap 4 §
Ikraft: 1996-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Ändring, SFS 1996:1315
Rubrik: Lag (1996:1315) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Omfattning: ändr. 5 kap 7 §, 6 kap 13 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:34, bet. 1996/97:BoU6, rskr. 1996/97:79
Ändring, SFS 1997:531
Rubrik: Lag (1997:531) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Omfattning: ändr. 10 kap 29 §
Ikraft: 1997-11-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Ändring, SFS 1997:552
Rubrik: Lag (1997:552) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Omfattning: ändr. 7 kap 1, 7 §§
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:105, bet. 1996/97:KU20, rskr. 1996/97:242
Ändring, SFS 1997:618
Rubrik: Lag (1997:618) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Omfattning: ändr. 6 kap 30 §, 14 kap 1 §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:92, bet. 1996/97:TU8, rskr. 1996/97:202
Ändring, SFS 1997:1198
Rubrik: Lag (1997:1198) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Omfattning: ändr. 9 kap 2 §; ny 9 kap 2 a §
Ikraft: 1998-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:172, bet. 1997/98:JoU7, rskr. 1997/98:55
Ändring, SFS 1998:805
Rubrik: Lag (1998:805) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Omfattning: ändr. 3 kap 1, 10 §§, 11 kap 1 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:117, bet. 1997/98:KrU14, rskr. 1997/98:225
Ändring, SFS 1998:839
Rubrik: Lag (1998:839) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §, 2 kap 1, 2 §§, 4 kap 1, 5, 9 §§, 5 kap 7, 16, 18, 22 §§, 8 kap 6 §, 12 kap 1, 5 §§, 14 kap 8 §, 17 kap 23 §
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279
Ändring, SFS 1999:367
Rubrik: Lag (1999:367) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Omfattning: ändr. 3 kap 3 §
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:62, bet. 1998/99:BoU8, rskr. 1998/99:218
Ändring, SFS 2000:248
Rubrik: Lag (2000:248) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Omfattning: ändr. 6 kap 20 §, 10 kap 22, 23 §§, rubr. närmast före 10 kap 22 §
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:39, bet. 1999/2000:BoU8, rskr. 1999/2000:185
Ändring, SFS 2000:770
Rubrik: Lag (2000:770) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Omfattning: ändr. 9 kap 7 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:141, bet. 2000/01:AU2, rskr. 2000/01:2
Ändring, SFS 2001:146
Rubrik: Lag (2001:146) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Omfattning: ändr. 3 kap 18 §, 16 kap 1 §, 17 kap 22 §§, rubr. närmast före 17 kap. 20 §; ny 17 kap 21 a §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:48, bet. 2000/01:BoU5, rskr. 2000:01:155
Ändring, SFS 2001:442
Rubrik: Lag (2001:442) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Omfattning: ändr. 14 kap 8 §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:111, bet. 2000/01:MJU18, rskr. 2000/01:248
Ändring, SFS 2002:519
Rubrik: Lag (2002:519) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Omfattning: ändr. 13 kap 7 §
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:158, bet. 2001/02:FöU10, rskr. 2001/02:261
Ändring, SFS 2003:132
Rubrik: Lag (2003:132) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Omfattning: ändr. 13 kap 4 §
Ikraft: 2003-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:27, bet. 2002/03:BoU4, rskr. 2002/03:120
Ändring, SFS 2004:551
Rubrik: Lag (2004:551) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Omfattning: ändr. 9 kap 7, 12 §§
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:45, bet. 2003/04:LU25, rskr. 2003/04:240
Ändring, SFS 2004:603
Rubrik: Lag (2004:603) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Omfattning: ändr. 5 kap 18 §; ny 4 kap 2 a §
Ikraft: 2004-07-21
Förarbeten: Prop. 2003/04:116, bet. 2003/04:MJU21, rskr. 2003/04:235
Ändring, SFS 2004:1098
Rubrik: Lag (2004:1098) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Omfattning: ändr. 13 kap 7 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:10, bet. 2004/05:TU5, rskr. 2004/05:40
Ändring, SFS 2005:149
Rubrik: Lag (2005:149) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Omfattning: ändr. 5 kap 18 §; ny 5 kap 18 a §
Ikraft: 2005-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:59, bet. 2004/05:BoU6, rskr. 2004/05:169, EGTL175/1985 s40, EUTL156/2003 s17
CELEX-nr: 31985L0337, 32003L0035
Ändring, SFS 2005:252
Rubrik: Lag (2005:252) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Omfattning: ny 16 kap 3 §
Ikraft: 2005-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:106, bet. 2004/05:BoU8, rskr. 2004/05:215
Ändring, SFS 2005:578
Rubrik: Lag (2005:578) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Omfattning: ändr. 5 kap 18 §
Ikraft: 2005-08-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:129, bet. 2004/05:MJU15, rskr. 2004/05:312
Ändring, SFS 2005:942
Rubrik: Lag (2005:942) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Omfattning: ändr. 5 kap 2, 24, 25 30 §§, 6 kap 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 38 §§, 14 kap 1, 2 §§, 15 kap 7 §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:169, bet. 2005/06:BoU2, rskr. 2005/06:50
Ändring, SFS 2005:1212
Rubrik: Lag (2005:1212) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Omfattning: ändr. 6 kap 20 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:5, bet. 2005/06:BoU4, rskr. 2005/06:51
Ändring, SFS 2006:634
Rubrik: Lag (2006:634) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Omfattning: ändr. 9 kap 8, 12 §§
Ikraft: 2006-09-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:133, bet. 2005/06:FöU9, rskr. 2005/06:295
Ändring, SFS 2006:986
Rubrik: Lag (2006:986) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Omfattning: ändr. 9 kap 12 §
Ikraft: 2006-10-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:145, bet. 2005/06:BoU9, rskr. 2005/06:365
Ändring, SFS 2007:167
Rubrik: Lag (2007:167) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Omfattning: ändr. 9 kap 12 §
Ikraft: 2007-06-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:40, bet. 2006/07:MJU8, rskr. 2006/07:131
Ändring, SFS 2007:1303
Rubrik: Lag (2007:1303) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Omfattning: ändr. 2 kap 2, 3 §§, 4 kap 1, 5, 7, 8, 9 §§, 5 kap 7, 8, 16, 22, 30, 36 §§, 6 kap 16 §, 8 kap 1, 3, 4, 6, 14, 33 §§, 9 kap 3 §, 10 kap 4, 6 §§, 12 kap 1 §; nya 4 kap 1 a §, 8 kap 4 a, 4 b, 14 a §§, 13 kap 6 §
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:122, bet. 2007/08:CU3, rskr. 2007/08:54
Ändring, SFS 2008:1366
Rubrik: Lag (2008:1366) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Omfattning: ändr. 13 kap 7 §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94
Ändring, SFS 2009:530
Rubrik: Lag (2009:530) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Omfattning: ändr. 4 kap. 1, 5, 9 §§, 5 kap. 22, 26 §§, 12 kap. 1 §, 13 kap. 6 §; ny 5 kap. 7 a §
Ikraft: 2009-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:119, bet. 2008/09:MJU13, rskr. 2008/09:227
Ändring, SFS 2009:651
Rubrik: Lag (2009:651) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Omfattning: ändr. 5 kap. 1 §, 8 kap. 2 §, 9 kap. 2, 3 §§
Ikraft: 2009-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:146, bet. 2008/09:MJU27, rskr. 2008/09:258
Ändring, SFS 2010:824
Rubrik: Lag (2010:824) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Omfattning: ändr. 6 kap. 39 §, 14 kap. 9, 10 §§
Ikraft: 2010-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:162, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:362
Ändring, SFS 2010:888
Rubrik: Lag (2010:888) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Omfattning: ändr. 13 kap. 6 §
Ikraft: 2010-09-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:184, bet. 2009/10:MJU24, rskr. 2009/10:353
Ändring, SFS 2010:900
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 2010:1948
Rubrik: Lag (2010:1948) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Omfattning: ändr. 8 kap. 27 §
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30