Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1987:788 · Visa fulltext
Lag (1987:788) om införande av äktenskapsbalken
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:86, LU 1986/87:26, rskr 1986/87:247
Ändring, SFS 1988:117
Rubrik: Lag (1988:117) om ändring i lagen (1987:788) om införande av äktenskapsbalken
Omfattning: nya 19 §, rubr. närmast före 19 §
Ikraft: 1988-05-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:83, LU 1987/88:17, rskr 1987/88:141
Ändring, SFS 2019:238
Rubrik: Lag (2019:238) om ändring i lagen (1987:788) om införande av äktenskapsbalken
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2019-06-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:50, bet. 2018/19:CU14, rskr. 2018/19:184