Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1987:672 · Visa fulltext
Konkurslag (1987:672)
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 1988-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:86, 1986/87:90, LU 1986/87:32, rskr 1986/87:320
Ändring, SFS 1987:1135
Rubrik: Lag (1987:1135) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 9 kap 1 §; begr. giltighet
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:2, AU 1987/88:6, rskr 1987/88:53
Ändring, SFS 1988:1371
Rubrik: Lag (1988:1371) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 7 kap 1, 2 §§
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:31, 1988/89:LU11, rskr 1988/89:35
Ändring, SFS 1989:1002
Rubrik: Lag (1989:1002) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 4 kap 13 §, 16 kap 8 §
Ikraft: 1990-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:3, 1989/90:SkU1, rskr 1989/90:38
Ändring, SFS 1989:1084
Rubrik: Lag (1989:1084) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 7 kap 2, 13 §§, 8 kap 7 §, 9 kap 5 §
Ikraft: 1990-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:34, 1989/90:NU14, rskr 1989/90:93
Ändring, SFS 1990:457
Rubrik: Lag (1990:457) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 16 kap 9 §
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:71, 1989/90:JuU32, rskr 1989/90:292
Ändring, SFS 1990:1072
Rubrik: Lag (1990:1072) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 7 kap 21 §, 9 kap 14 §, 11 kap 21 §, 12 kap 16 §; ny 11 kap 13 a §
Ikraft: 1991-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:22, 1990/91:LU10, rskr 1990/91:33
Ändring, SFS 1991:857
Rubrik: Lag (1991:857) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §, 3 kap 9 §, 5 kap 11 §
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:126, 1990/91:LU34, rskr 1990/91:332
Ändring, SFS 1991:878
Omfattning: ikrafttr. av 1991:857
Ändring, SFS 1991:999
Rubrik: Lag (1991:999) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 8 kap 7, 10 §§
Ikraft: 1991-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:142, 1990/91:NU37, rskr 1990/91:349
Ändring, SFS 1991:1562
Rubrik: Lag (1991:1562) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 6 kap 1 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:179, 1991/92:KU7, rskr 1991/92:37
Ändring, SFS 1992:498
Rubrik: Lag (1992:498) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 9 kap 4 §
Ikraft: 1992-07-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:139, 1991/92:LU37, rskr 1991/92:318
Ändring, SFS 1992:555
Rubrik: Lag (1992:555) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 8 kap 7, 10 §§
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:113, 1991/92:NU26, rskr 1991/92:321
Ändring, SFS 1994:344
Rubrik: Lag (1994:344) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 4 kap 2 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:123, bet. 1993/94:LU26, rskr. 1993/94:303
Ändring, SFS 1994:446
Rubrik: Lag (1994:446) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 8 kap 6 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:191, bet. 1993/94:LU30, rskr. 1993/94:350
Ändring, SFS 1994:481
Rubrik: Lag (1994:481) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §, 4 kap 13, 19 §§
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:151, bet. 1993/94:SkU31, rskr. 1993/94:335
Ändring, SFS 1994:1050
Rubrik: Lag (1994:1050) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 16 kap 9 §
Ikraft: 1994-10-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:190, bet. 1993/94:JuU30, rskr. 1993/94:377
Ändring, SFS 1995:308
Rubrik: Lag (1995:308) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 3 kap 4, 7 §§; ny 7 kap 14 a §
Ikraft: 1996-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:49, bet. 1994/95:LU6, rskr. 1994/95:172
Ändring, SFS 1995:793
Rubrik: Lag (1995:793) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §, 3 kap 6 §, 6 kap 2, 3, 5 §§, 7 kap 12, 13, 14, 22, 28, 30 §§, 8 kap 3, 6, 7 §§, 9 kap 14 §, 11 kap 10 §, rubr. till 16 kap; nya 15 kap 5, 6, 7, 8 §§, rubr. närmast före 15 kap 5 §
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:189, bet. 1994/95:LU31, rskr. 1994/95:411
Ändring, SFS 1995:1584
Rubrik: Lag (1995:1584) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 7 kap 13 §, 9 kap 5 §
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:60, 1995/96:74, bet. 1995/96:NU9, rskr. 1995/96:112
Ändring, SFS 1996:129
Rubrik: Lag (1996:129) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 7 kap 13 §
Ikraft: 1996-04-01
Förarbeten: Bet. 1995/96:LU29, rskr. 1995/96:166
Ändring, SFS 1996:132
Rubrik: Lag (1996:132) om ändring i lagen (1995:308) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 3 kap 7 § i 1995:308
Förarbeten: Bet. 1995/96:LU29, rskr. 1995/96:166
Ändring, SFS 1996:775
Rubrik: Lag (1996:775) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 4 kap 2 §, 12 kap 11, 21 §§; ny 2 kap 10 a §
Ikraft: 1996-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:5, bet. 1995/96:LU11, rskr. 1995/96:279
Ändring, SFS 1996:1056
Rubrik: Lag (1996:1056) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 5 kap 14 §
Ikraft: 1996-12-01
Förarbeten: Bet. 1996/97:LU5, rskr. 1996/97:19
Ändring, SFS 1996:1440
Rubrik: Lag (1996:1440) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 7 kap 25 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:1 utg.omr.4, bet. 1996/97:JuU1, rskr. 1996/97:96
Ändring, SFS 1998:810
Rubrik: Lag (1998:810) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ny 7 kap 16 a §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:45, bet. 1997/98:JoU20, rskr. 1997/98:278
Ändring, SFS 1999:125
Rubrik: Lag (1999:125) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §
Ikraft: 1999-04-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:35, bet. 1998/99:JuU12, rskr. 1998/99:142
Ändring, SFS 1999:1095
Rubrik: Lag (1999:1095) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 2 kap 9 §, 6 kap 1 §, 7 kap 19 §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50
Ändring, SFS 1999:1310
Rubrik: Lag (1999:1310) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 8 kap 7, 10 §§
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:18, bet. 1999/2000:FiU12, rskr. 1999/2000:102
Ändring, SFS 2000:504
Rubrik: Lag (2000:504) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:82, bet. 1999/2000:SkU21, rskr. 1999/2000:245
Ändring, SFS 2001:97
Rubrik: Lag (2001:97) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:21, bet. 2000/01:JuU7, rskr. 2000/01:134
Ändring, SFS 2001:383
Rubrik: Lag (2001:383) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 8 kap 8 §
Ikraft: 2001-12-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:88, bet. 2000/01:JuU24, rskr. 2000/01:223
Ändring, SFS 2001:933
Rubrik: Lag (2001:933) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 7 kap 15 §
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:150, bet. 2001/02:LU5, rskr. 2001/02:50
Ändring, SFS 2002:266
Rubrik: Lag (2002:266) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 4 kap 12 §
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:57, bet. 2001/02:LU20, rskr. 2001/02:208
Ändring, SFS 2002:1125
Rubrik: Lag (2002:1125) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 7 kap 9, 15 §§
Ikraft: 2003-03-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:191, bet. 2002/03:KU13, rskr. 2002/03:38
Ändring, SFS 2003:538
Rubrik: Lag (2003:538) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 2 kap 10 a §, 4 kap 1 §, 11 kap 22 §, 12 kap 11, 21 §§, 14 kap 18 §; ny 5 kap 18 §, rubr. nämst före 5 kap 18 §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:49, bet. 2002/03:LU17, rskr. 2002/03:222
Ändring, SFS 2003:694
Rubrik: Lag (2003:694) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 13 kap 8 §, 16 kap 8 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2003:893
Rubrik: Lag (2003:893) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 14 kap 11 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:112, bet. 2003/03:LU1, rskr. 2003/05:25
Ändring, SFS 2004:241
Rubrik: Lag (2004:241) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 15 kap 5, 6, 8 §§
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:34, bet.2003/04:NU7, rskr. 2003/04:172
Ändring, SFS 2004:306
Rubrik: Lag (2004:306) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 7 kap 2 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217
Ändring, SFS 2004:431
Rubrik: Lag (2004:431) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 7 kap 13, 18, 20, 21 §§, 9 kap 5 §, 12 kap 2 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:99, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243
Ändring, SFS 2005:115
Rubrik: Lag (2005:115) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 4 kap 9 §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:150, bet. 2004/05:LU4, rskr. 2004/05:160
Ändring, SFS 2005:190
Rubrik: Lag (2005:190) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 14 kap 2, 8, 10, 14 §§, 7 kap 3 §
Ikraft: 2005-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:35, bet. 2004/05:BoU3, rskr. 2004/05:189
Ändring, SFS 2005:196
Rubrik: Lag (2005:196) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 5 kap 16 §, 8 kap 10 §
Ikraft: 2005-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:30, bet. 2004/05:FiU24, rskr. 2004/05:190, EGTL168/2002 s43
CELEX-nr: 32002L0047
Ändring, SFS 2005:243
Rubrik: Lag (2005:243) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 12 kap 28 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:69, bet. 2004/05:JuU24, rskr. 2004/05:208
Ändring, SFS 2005:909
Rubrik: Lag (2005:909) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 7 kap 15 §, 15 kap 5 §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74
Ändring, SFS 2005:1052
Rubrik: Lag (2005:1052) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:37, bet. 2005/06:LU7, rskr. 2005/06:93
Ändring, SFS 2006:231
Rubrik: Lag (2006:231) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 4 kap 1 §
Ikraft: 2006-05-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:65, bet. 2005/06:SkU15, rskr. 2005/06:167
Ändring, SFS 2006:551
Rubrik: Lag (2006:551) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 4 kap 2 §
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:124, bet. 2005/06:LU35, rskr. 2005/06:286
Ändring, SFS 2006:706
Rubrik: Lag (2006:706) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: upph. 13 kap 8 §; ändr. 1 kap 3 §, 2 kap 6, 12 §§, 7 kap 25 § 16 kap 8 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2007:533
Rubrik: Lag (2007:533) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 8 kap 7 §
Ikraft: 2007-11-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211
Ändring, SFS 2008:993
Rubrik: Lag (2008:993) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 12 kap 11, 21 §§, 14 kap 18 §
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:161, bet. 2008/09:CU5, rskr. 2008/09:34
Ändring, SFS 2008:1077
Rubrik: Lag (2008:1077) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 11 kap 22 §
Ikraft: 2009-03-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:17, bet. 2008/09:CU7, rskr. 2008/09:36
Ändring, SFS 2010:1239
Rubrik: Lag (2010:1239) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 9 kap. 20 §, 14 kap. 3 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2010:1512
Rubrik: Lag (2010:1512) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 7 kap. 19 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:235, bet. 2010/11:CU3, rskr. 2010/11:39
Ändring, SFS 2010:1951
Rubrik: Lag (2010:1951) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 2 kap. 9, 15, 17 §§
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ändring, SFS 2010:2052
Rubrik: Lag (2010:2052) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 7 kap. 2 §, 8 kap. 7 §
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:246, bet 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62
Ändring, SFS 2011:731
Rubrik: Lag (2011:731 ) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 8 kap. 10 §
Ikraft: 2011-06-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:95, bet. 2010/11:FiU25, rskr. 2010/11:268, EUTL166/1998 s45, EGTL168/2002 s43, EUTL146/2009 s37
CELEX-nr: 31998L0026, 32002L0047, 32009L0044
Ändring, SFS 2011:762
Rubrik: Lag (2011:762) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 7 kap. 2 §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:124, bet. 2010/11:FiU39, rskr. 2010/11:280
Ändring, SFS 2011:1328
Rubrik: Lag (2011:1328) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2014:152
Rubrik: Lag (2014:152) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 8 kap. 11 §
Ikraft: 2014-10-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:43, bet. 2013/14:CU16, rskr. 2013/14:167
Ändring, SFS 2014:513
Rubrik: Lag (2014:513) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 8 kap. 10 §
Ikraft: 2014-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:111, bet. 2013/14:FiU29, rskr. 2013/14:274, EUTL52/2013 s41
CELEX-nr: 32013R0153
Ändring, SFS 2014:610
Rubrik: Lag (2014:610) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 17 kap. 7 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2014:841
Rubrik: Lag (2014:841) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §, 7 kap. 16 §
Ikraft: 2014-08-02
Förarbeten: Prop. 2013/14:215, bet. 2013/14:CU35, rskr. 2013/14:341
Ändring, SFS 2014:1456
Rubrik: Lag (2014:1456) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §
Ikraft: 2015-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:243, bet. 2014/15:CU5, rskr. 2014/15:21
Ändring, SFS 2015:711
Rubrik: Lag (2015:711) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 8 kap. 7 §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:9, bet. 2015/16:FiU7, rskr. 2015/16:38
Ändring, SFS 2015:1023
Rubrik: Lag (2015:1023) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 4 kap. 2 §
Ikraft: 2016-02-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:5, bet. 2015/16:FiU17, rskr. 2015/16:117
Ändring, SFS 2016:681
Rubrik: Lag (2016:681) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 4 kap. 2 §
Ikraft: 2016-11-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:125, bet. 2015/16:CU19, rskr. 2015/16:235
Ändring, SFS 2017:479
Rubrik: Lag (2017:479) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2017-06-26
Förarbeten: Prop. 2016/17:125, bet. 2016/17:CU16, rskr. 2016/17:260
Ändring, SFS 2018:713
Rubrik: Lag (2018:713) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 7 kap. 15 §, 15 kap. 5 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Ändring, SFS 2018:792
Rubrik: Lag (2018:792) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 7 kap. 26 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2018:1911
Rubrik: Lag (2018:1911) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2019:250
Rubrik: Lag (2019:250) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: upph. 15 kap. 6, 7, 8 §§; ändr. 15 kap. 5 §, rubr. närmast före 15 kap. 5 §
Ikraft: 2019-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:48, bet. 2018/19:CU15, rskr. 2018/19:205
Ändring, SFS 2019:745
Rubrik: Lag (2019:745) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 7 kap. 13 §, 8 kap. 7 §, 9 kap. 5 §
Ikraft: 2019-12-15
Förarbeten: Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27
Ändring, SFS 2019:862
Rubrik: Lag (2019:862) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 11 kap. 11 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2020:1031
Rubrik: Lag (2020:1031) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 7 kap. 13 §, 9 kap. 5 §
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:195, bet. 2020/21:FiU8, rskr. 2020/21:60
Ändring, SFS 2021:538
Rubrik: Lag (2021:538) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: upph. rubr. närmast före 6 kap. 3 §; nuvarande 2 kap. 2 § betecknas 2 kap. 2 a §; ändr. 2 kap. 1, 3, 4, 24 §§, 6 kap. 3, 4, 5, 6, 9, 14 §§, 7 kap. 12, 13, 14, 19, 20, 22, 28, 30 §§, 8 kap. 2, 9, 10 §§, 9 kap. 5, 6, 7, 8, 9, 21 §§, 10 kap. 2 §, 11 kap. 12, 13 a, 21 §§, 12 kap. 8, 10 §§, 15 kap. 1, 4 §§ rubr. närmast före 7 kap. 30 §; nya 2 kap. 2 §, 6 kap. 2 a, 2 b, 5 a, 5 b §§, rubr. närmast före 6 kap. 2 a §
Ikraft: 2021-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:148, bet. 2020/21:CU19, rskr. 2020/21:318
Ändring, SFS 2021:791
Rubrik: Lag (2021:791) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: upph. 7 kap. 14 a §; ändr. 3 kap. 4, 6 §§
Ikraft: 2021-08-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:161, bet. 2020/21:CU21, rskr. 2020/21:405
Ändring, SFS 2022:979
Rubrik: Lag (2022:979) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 2 kap. 10 a §, 5 kap. 14 §
Ikraft: 2022-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:215, bet. 2021/22:CU22, rskr. 2021/22:375
Ändring, SFS 2023:668
Rubrik: Lag (2023:668) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 7 kap. 13 §, 9 kap. 5 §
Förarbeten: Prop. 2022/23:142, bet. 2023/24:CU6, rskr. 2023/24:23