Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1987:375 · Visa fulltext
Lag (1987:375) om förbud mot s.k. bastuklubbar och andra liknande verksamheter
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1987-07-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:149, SoU 1986/87:38, rskr 1986/87:341
Upphävd: 2004-07-01
Ändring, SFS 1989:299
Rubrik: Lag (1989:299) om ändring i lagen (1987:375) om förbud mot s.k. bastuklubbar och andra liknande verksamheter
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:123, 1988/89:SoU25, rskr 1988/89:227
Ändring, SFS 2004:177
Rubrik: Lag (2004:177) om upphävande av lagen (1987:375) om förbud mot s.k. bastuklubbar och andra liknande verksamheter
Omfattning: upph.
Förarbeten: Prop. 2003/04:30, bet. 2003/04:SoU6, rskr. 2003/04:178