Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1987:259 · Visa fulltext
Jaktlag (1987:259)
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Ikraft: 1988-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:58, JoU 1986/87:15, rskr 1986/87:190
Ändring, SFS 1988:435
Rubrik: Lag (1988:435) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ändr. 47 §
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:142, FöU 1987/88:10, rskr 1987/88:299
Ändring, SFS 1990:1094
Rubrik: Lag (1990:1094) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ändr. 5 p övergångsbest.
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:28, 1990/91:JoU11, rskr 1990/91:45
Ändring, SFS 1991:310
Rubrik: Lag (1991:310) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ändr. 45 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:68, 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1991:1769
Rubrik: Lag (1991:1769) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ändr. 23, 33, 54 §§
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:9, 1991/92:JoU5, rskr 1991/92:48
Ändring, SFS 1992:787
Rubrik: Lag (1992:787) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ändr. 10 §; ny 10 a §
Ikraft: 1992-07-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:134, 1991/92:NU33, 1991/92:351
Ändring, SFS 1994:626
Rubrik: Lag (1994:626) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ändr. 33 §, 5 p övergångsbest.
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:193, bet. 1993/94:JoU27, rskr. 1993/94:364
Ändring, SFS 1994:1424
Rubrik: Lag (1994:1424) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ändr. 41, 43, 45, 46, 48 §§
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:23, bet. 1994/95:JuU2, rskr. 1994/95:40
Ändring, SFS 1994:1819
Rubrik: Lag (1994:1819) om ändring i lagen (1994:1424) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ändr. 43, 45, 46 §§ i 1994:1424
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:117, bet. 1994/95:JoU10, rskr. 1994/95:94
Ändring, SFS 1994:1820
Rubrik: Lag (1994:1820) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: upph. 37, 38 §§, rubr. närmast före 37 §; ändr. 1, 3, 31, 44, 52 §§; nya 29 a, 51 a, 51 b §§
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:117, bet. 1994/95:JoU10, rskr. 1994/95:94
Ändring, SFS 1995:65
Rubrik: Lag (1995:65) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ändr. 54 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ändring, SFS 1996:954
Rubrik: Lag (1996:954) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ändr. 10 a §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:224, bet. 1996/97:BoU4, rskr. 1996/97:2
Ändring, SFS 1996:1554
Rubrik: Lag (1996:1554) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:226, bet. 1996/97:JoU5, rskr. 1996/97:63
Ändring, SFS 1997:226
Rubrik: Lag (1997:226) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ändr. 10 a §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:108, bet. 1996/97:BoU13, rskr. 1996/97:228
Ändring, SFS 1997:343
Rubrik: Lag (1997:343) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ändr. 4, 5, 9, 10 a §§
Ikraft: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:75, bet. 1996/97:JoU15, rskr. 1996/97:239, EGTL103/79 s1, EGTL206/92 s7
CELEX-nr: 379L0409 392L0042
Ändring, SFS 1998:840
Rubrik: Lag (1998:840) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ändr. 46 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279
Ändring, SFS 2000:593
Rubrik: Lag (2000:593) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: upph. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 53 §§; ändr. 10 a, 15, 16, 39, 41 §§, rubr. närmast före 39 §
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:73, bet. 1999/2000:MJU17, rskr. 1999/2000:253
Ändring, SFS 2001:163
Rubrik: Lag (2001:163) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ändr. 43, 44, 46 §§
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:57, bet. 2000/01:MJU9, rskr. 2000/01:174
Ändring, SFS 2001:443
Rubrik: Lag (2001:443) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ändr. 1, 5 §§
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:111, bet. 2000/01:MJU18, rskr. 2000/01:248
Ändring, SFS 2005:298
Rubrik: Lag (2005:298) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ändr. 48, 49 §§
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237
Ändring, SFS 2007:1241
Rubrik: Lag (2007:1241) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: upph. 6 §; ändr. 45, 52 §§
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:126, bet. 2007/08:MJU5, rskr. 2007/08:36
Ändring, SFS 2009:1261
Rubrik: Lag (2009:1261) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ändr. 26, 52 §§; ny 26 a §, rubr. närmast före 26 a §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:191, bet. 2009/10:MJU3, rskr. 2009/10:25
Ändring, SFS 2009:1262
Rubrik: Lag (2009:1262) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: upph. 39 §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:210, bet. 2009/10:MJU8, rskr. 2009/10:7
Ändring, SFS 2010:2001
Rubrik: Lag (2010:2001) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ändr. 33, 54 §
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:239, bet. 2010/11:MJU6, rskr. 2010/11:49
Ändring, SFS 2011:514
Rubrik: Lag (2011:514) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ändr. 49 §; ny 46 a §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:76, bet. 2010/11:JuU26, rskr. 2010/11:255
Ändring, SFS 2012:153
Rubrik: Lag (2012:153) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ändr. 26, 26 a, 45 §§
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:58, bet. 2011/12:MJU5, rskr. 2011/12:146
Ändring, SFS 2014:698
Rubrik: Lag (2014:698) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ändr. 9, 26 a, 28, 47 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2016:974
Rubrik: Lag (2016:974) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ny 42 a §, rubr. närmast före 42 a §
Ikraft: 2016-12-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:199, bet. 2016/17:MJU4, rskr. 2016/17:26
Ändring, SFS 2019:38
Rubrik: Lag (2019:38) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ändr. 47 §
Ikraft: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130
Ändring, SFS 2021:793
Rubrik: Lag (2021:793) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: nuvarande 42 a § betecknas 42 b §; ändr. 54 §, rubr. närmast före 42 §, rubr. närmast före 42 a § sätts närmast före 42 b §; nya 6, 42 a §§
Ikraft: 2021-10-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:183, bet. 2020/21:MJU22, rskr. 2020/21:410
Ändring, SFS 2021:1026
Rubrik: Lag (2021:1026) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ändr. 51 a §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20