Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1987:1262 · Visa fulltext
Arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262)
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:165, AU 1987/88:4, rskr 1987/88:9
Ändring, SFS 1989:964
Rubrik: Lag (1989:964) om ändring i arbetsrättsliga beredskapslagen (1987:1262)
Omfattning: ändr. 3 p i bil.
Ikraft: 1990-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:6, 1989/90:AU8, rskr 1989/90:71
Ändring, SFS 1991:1115
Rubrik: Lag (1991:1115) om ändring i arbetsrättsliga beredskapslagen (1987:1262)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1992-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:115, 1990/91:UbU17, rskr 1990/91:357
Ändring, SFS 1993:1500
Rubrik: Lag (1993:1500) om ändring i arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262)
Omfattning: ändr. 1, 3 p i bil.
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:67, bet. 1993/94:AU4, rskr. 1993/94:103
Ändring, SFS 1994:269
Rubrik: Lag (1994:269) om ändring i arbetsrättsliga beredskapslagen (1987:1262)
Omfattning: ny 10 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:65, bet. 1993/94:AU16, rskr. 1993/94:257
Ändring, SFS 1994:1640
Rubrik: Lag (1994:1640) om ändring i arbetsrättsliga beredskapslagen (1987:1262)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:87, bet. 1994/95:KU21, rskr. 1994/95:69
Ändring, SFS 1994:1691
Rubrik: Lag (1994:1691) om ändring i arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262)
Omfattning: ändr. 1, 3 p i bil.
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: prop. 1994/95:76, 1994:95:AU4, 1994/95:123
Ändring, SFS 1995:588
Rubrik: Lag (1995:588) om ändring i arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262)
Omfattning: ändr. 5 §, bil.
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:207, bet. 1994/95:AU16, rskr. 1994/95:364
Ändring, SFS 1995:778
Rubrik: Lag (1995:778) om ändring i arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262)
Omfattning: upph. 10 §; ändr. 3 p i bil.
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:6, bet. 1994/95:AU15, rskr. 1994/95:399
Ändring, SFS 2009:1440
Rubrik: Lag (2009:1440) om ändring i arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262)
Omfattning: ändr. bil. p 4
Ikraft: 2010-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:4, bet. 2009/10:AU4, rskr. 2009/10:83
Ändring, SFS 2010:857
Rubrik: Lag (2010:857) om ändring i arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370
Ändring, SFS 2010:1240
Rubrik: Lag (2010:1240) om ändring i arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262)
Omfattning: ändr. p 3 bil.
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7