Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1987:1245 · Visa fulltext
Lag (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft: 1988-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:10, AU 1987/88:10, rskr 1987/88:103
Ändring, SFS 1994:807
Rubrik: Lag (1994:807) om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:196, bet. 1993/94:LU32, rskr. 1993/94:422
Ändring, SFS 1994:1944
Rubrik: Lag (1994:1944) om ändring i lagen (1994:807) om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda
Omfattning: ändr. 2 § i 1994:807
Förarbeten: Prop. 1994/95:70, bet. 1994/95:NU13, rskr. 1994/95:142
Ändring, SFS 1995:1585
Rubrik: Lag (1995:1585) om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda
Omfattning: ändr. 2, 13 §§
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:74, bet. 1995/96:NU9, rskr. 1995/96:112
Ändring, SFS 1998:1502
Rubrik: Lag (1998:1502) om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda
Omfattning: ändr. 2, 13 §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:166, bet. 1998/99:LU4, rskr. 1998/99:23
Ändring, SFS 2004:560
Rubrik: Lag (2004:560) om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda
Omfattning: ny 1 a §
Ikraft: 2004-10-08
Förarbeten: Prop. 2003/04:122, bet. 2003/04:AU4, rskr. 2003/04:226, EGTL294/2001 s1
CELEX-nr: 32001R2157
Ändring, SFS 2005:910
Rubrik: Lag (2005:910) om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74
Ändring, SFS 2006:479
Rubrik: Lag (2006:479) om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda
Omfattning: ändr. 2 §; nya, 1 b, 4 a §§
Ikraft: 2006-08-18
Förarbeten: Prop. 2005/06:170, bet. 2005/06:AU9, rskr. 2005/06:315, EUTL207/2003 s1
CELEX-nr: 32003R1435
Ändring, SFS 2008:13
Rubrik: Lag (2008:13) om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda
Omfattning: nya 1 c, 10 a §§
Ikraft: 2008-02-15
Förarbeten: Prop. 2007/08:20, bet. 2007/08:AU3, rskr. 2007/08:122
Ändring, SFS 2010:2053
Rubrik: Lag (2010:2053) om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:246, bet 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62
Ändring, SFS 2011:428
Rubrik: Lag (2011:428) om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2011-06-06
Förarbeten: Prop. 2010/11:60, bet. 2010/11:AU6, rskr. 2010/11:224
Ändring, SFS 2018:714
Rubrik: Lag (2018:714) om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Ändring, SFS 2019:746
Rubrik: Lag (2019:746) om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2019-12-15
Förarbeten: Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27
Ändring, SFS 2020:666
Rubrik: Lag (2020:666) om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda
Omfattning: ändr. 2, 13 §§
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:97, bet. 2019/20:FiU50, rskr. 2019/20:346
Ändring, SFS 2022:1653
Rubrik: Lag (2022:1653) om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda
Omfattning: ändr. 1 c §
Ikraft: 2023-01-31
Förarbeten: Prop. 2021/22:286, bet. 2022/23:CU3, rskr. 2022/23:37