Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1986:753 · Visa fulltext
Lag (1986:753) om kommunal tjänsteexport
Departement: Finansdepartementet K
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:154, KU 1986/87:1, rskr 1986/87:1
Upphävd: 2001-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:151
Omfattning: upph.