Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1986:710 · Visa fulltext
Förordning (1986:710) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Storbritannien och Nordirland rörande ömsesidigt administrativt bistånd mellan deras tullmyndigheter
Departement: Utrikesdepartementet
Ikraft: 1986-10-28
Förarbeten: Jfr prop. 1985/86:26, SkU 1985/86:6, rskr 1985/86:24
Ändring, SFS 1999:503
Rubrik: Förordning (1999:503) om ändring i förordningen (1986:710) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Storbritannien och Nordirland rörande ömsesidigt administrativt bistånd mellan deras tullmyndigheter
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1999-07-01