Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1986:644 · Visa fulltext
Lag (1986:644) om disciplinförseelser av krigsmän, m.m.
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 1987-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:9, JuU 1985/86:24, rskr 1985/86:213
Upphävd: 1995-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1987:1003
Rubrik: Lag (1987:1003) om ändring i lagen (1986:644) om disciplinförseelser av krigsmän, m.m.
Omfattning: ändr. 9, 55 §§; ny 31 a §
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:160, KU 1987/88:6, rskr 1987/88:14
Ändring, SFS 1990:221
Rubrik: Lag (1990:221) om ändring i lagen (1986:644) om disciplinförseelser av krigsmän, m.m.
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 1990-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:54, 1989/90:FöU6, rskr 1989/90:227
Ändring, SFS 1992:1155
Rubrik: Lag (1992:1155) om ändring i lagen (1986:644) om disciplinförseelser av krigsmän, m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:77, bet. 1992/93:FöU5, rskr 1992/93:67
Ändring, SFS 1993:372
Rubrik: Lag (1993:372) om ändring i lagen (1986:644) om disciplinförseelser av krigsmän, m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:100 (bil.5 s.65), bet. 1992/93:FöU9, rskr. 1992/93:333
Ändring, SFS 1994:520
Rubrik: Lag (1994:520) om ändring i lagen (1986:644) om disciplinförseelser av krigsmän, m.m.
Omfattning: ändr. 20, 21, 40, 44, 46, 47, 54, 60 §§
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:112, bet. 1993/94:JuU26, rskr. 1993/94:299
Ändring, SFS 1994:1811
Omfattning: upph.