Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1986:468 · Visa fulltext
Lag (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1986-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:131, SkU 1985/86:43, rskr 1985/86:333
Ändring, SFS 1986:1116
Rubrik: Lag (1986:1116) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:30, SkU 1986/87:5, rskr 1986/87:40
Ändring, SFS 1989:348
Rubrik: Lag (1989:348) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. rubr. närmast före 11 §, 11, 13-16 §§
Ikraft: 1989-06-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:132, 1988/89:SkU33, rskr 1988/89:304
Ändring, SFS 1990:1443
Rubrik: Lag (1990:1443) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: upph. 13-16 §§, rubr. närmast före 11 §; nuvarande 17, 18 §§ betecknas 13, 14 §§, rubr. närmast före 17 § sätts närmast före nya 13 §; ändr. 1-4, 6, 7, 11, 12, nya 14 §§, rubr. närmast före 1 §; ny rubr. närmast före 12 §
Ikraft: 1991-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:54, 1990/91:SkU10, rskr 1990/91:106
Ändring, SFS 1991:589
Rubrik: Lag (1991:589) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 1, 5 §§
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:107, 1990/91:SkU34, rskr 1990/91:312
Ändring, SFS 1993:943
Rubrik: Lag (1993:943) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: upph. rubr. närmast före 13 §; nuvarande 12, 13, 14 §§ skall betecknas 14, 12, 13 §§; ändr. 1, 2, 4, 7, nya 14 §§, rubr. närmast före 12 § sätts före nya 14 §; nya 15, 16, 17 §§
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:187, bet. 1992/93:SkU31, rskr. 1992/93:359
Ändring, SFS 1993:1561
Rubrik: Lag (1993:1561) om ändring i lagen (1993:943) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 1 § i 1993:943
Förarbeten: Prop. 1993/94:50, bet. 1993/94:SkU15, rskr. 1993/94:108
Ändring, SFS 1994:781
Rubrik: Lag (1994:781) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 1, 7 §§
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:234, bet. 1993/94:SkU25, rskr. 1993/94:443
Ändring, SFS 1994:1873
Rubrik: Lag (1994:1873) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:52, bet. 1994/95:SkU10, rskr. 1994/95:155
Ändring, SFS 1995:1341
Rubrik: Lag (1995:1341) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 7, 14 §§
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:75, bet. 1995/96:SkU7, rskr. 1995/96:15
Ändring, SFS 1996:739
Rubrik: Lag (1996:739) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 3, 5, 14 §§
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:230, bet. 1995/96:SkU33, rskr. 1995/96:298
Ändring, SFS 1997:530
Rubrik: Lag (1997:530) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1997-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Ändring, SFS 1998:260
Rubrik: Lag (1998:260) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1998-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:135, bet. 1997/98:SkU23, rskr. 1997/98:195
Ändring, SFS 1999:1255
Rubrik: Lag (1999:1255) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk valuta
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 7, 14 §§
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 2000:1343
Rubrik: Lag (2000:1343) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ny 2 a §
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:22, bet. 2000/01:SkU9, rskr. 2000/01:108
Ändring, SFS 2000:1349
Rubrik: Lag (2000:1349) om ändring i lagen (1999:1255) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 1, 2 §§ i 1999:1255
Förarbeten: Prop. 2000/01:22, bet. 2000/01:SkU9, rskr. 2000/01:108
Ändring, SFS 2003:229
Rubrik: Lag (2003:229) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:96, bet. 2002/03:SkU14, rskr. 2002/03:166
Ändring, SFS 2003:1088
Rubrik: Lag (2003:1088) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 1, 11, 13 §§; nya 18, 19, 20, 21, 22 §§, rubr. närmast före 18 §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:10, bet. 2003/04:SkU6, rskr. 2003/04:78
Ändring, SFS 2004:983
Rubrik: Lag (2004:983) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 2 a §
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:12, bet.2004/05:SkU8, rskr. 2004/05:36
Ändring, SFS 2005:892
Rubrik: Lag (2005:892) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utändsk skatt
Omfattning: ändr. 3, 5, 14, 17 §§; nya 2 b, 14 a, 23 §§, rubr. närmast före 23 §
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:17, bet. 2005/06:SkU7, rskr. 2005/06:46
Ändring, SFS 2007:1418
Rubrik: Lag (2007:1418) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 §§
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:27, bet. 2007/08:SkU10, rskr. 2007/08:90
Ändring, SFS 2008:1350
Rubrik: Lag (2008:1350) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: upph. 13, 17, 22 §§, rubr. närmast före 1, 14, 18, 23 §§; nuvarande 2 a, 3, 12, 23 §§ betecknas 1 kap. 2, 3, 7, 5 §§, nuvarande 1, 2, 2 b, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 §§ betecknas 2 kap. 1, 2, 3, 7 , 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17 §§, nuvarande 14, 15, 16 §§ betecknas 3 kap. 1, 2, 3, 4 §§, nuvarande 18, 19, 20, 21 §§ betecknas 4 kap. 1, 2, 3, 4 §§; ändr. de nya 1 kap. 2, 3, 5, 7 §§, de nya 2 kap. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17 §§, de nya 3 kap. 1, 2, 3, 4 §§, de nya 4 kap. 1, 2, 3, 4 §§; nya 1 kap. 1, 4, 6 §§, 2 kap. 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20 §§, rubr. till nya 1 kap., 2 kap., 3 kap., 4 kap.
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:63, bet. 2008/09:SkU17, rskr. 2008/09:112
Ändring, SFS 2009:195
Rubrik: Lag (2009:195) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 2 kap. 10 §
Ikraft: 2009-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:77, bet. 2008/09:SkU20, rskr. 2008/09:184
Ändring, SFS 2009:540
Rubrik: Lag (2009:540) om ändring i lagen (2009:195) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 2 kap. 10 § i 2009:195
Förarbeten: Prop. 2008/09:178, bet. 2008/09:SkU32, rskr. 2008/09:246
Ändring, SFS 2009:584
Rubrik: Lag (2009:584) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 2 kap. 1 §
Ikraft: 2009-07-14
Förarbeten: Prop. 2008/09:136, bet. 2008/09:SkU36, rskr. 2008/09:270
Ändring, SFS 2011:72
Rubrik: Lag (2011:72) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 1 kap. 6 §, 2 kap. 9, 10 §§, 3 kap. 1, 2 §§
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:18, bet. 2010/11:SkU14, rskr. 2010/11:112
Ändring, SFS 2011:281
Rubrik: Lag (2011:281) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 2 kap. 1 §
Ikraft: 2011-04-15
Förarbeten: Prop. 2010/11:52, bet. 2010/11:SkU27, rskr. 2010/11:184
Ändring, SFS 2011:1274
Rubrik: Lag (2011:1274) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: nya 2 kap. 1 a, 10 a, 10 b §§
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32
Ändring, SFS 2011:1275
Rubrik: Lag (2011:1275) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 2 kap. 7, 9, 14, 15, 17 §§, 4 kap. 3, 4 §§
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2011:1276
Rubrik: Lag (2011:1276) om ändring i lagen (2011:1275) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 2 kap. 7 § i 2011:1275
Förarbeten: Prop. 2011/12:1, bet 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32
Ändring, SFS 2017:1203
Rubrik: Lag (2017:1203) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 2 kap. 10 §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Ändring, SFS 2018:1753
Rubrik: Lag (2018:1753) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:296, bet. 2018/19:SkU4, rskr. 2018/19:28
Ändring, SFS 2019:1242
Rubrik: Lag (2019:1242) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 2 kap. 8 §
Ikraft: 2020-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:13, bet. 2019/20:SkU8, rskr. 2019/20:79, direktiv (EU) 2016/1164
Ändring, SFS 2020:863
Rubrik: Lag (2020:863) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 2 kap. 10 §
Ikraft: 2020-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:175, bet. 2020/21:SkU6, rskr. 2020/21:28
Ändring, SFS 2020:1073
Rubrik: Lag (2020:1073) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:26, bet. 2020/21:SkU10, rskr. 2020/21:78
Ändring, SFS 2020:1165
Rubrik: Lag (2020:1165) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 2 kap. 10 §
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:37, bet. 2020/21:SkU14, rskr. 2020/21:96
Ändring, SFS 2021:474
Rubrik: Lag (2021:474) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2021-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:111, bet. 2020/21:SkU23, rskr. 2020/21:328
Ändring, SFS 2021:1258
Rubrik: Lag (2021:1258) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §; nytt 5 kap.
Ikraft: 2022-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:26, bet. 2021/22:SkU11, rskr. 2021/22:101
Ändring, SFS 2022:1071
Rubrik: Lag (2022:1071) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: utgår genom 2022:1803
Förarbeten: Prop. 2021/22:228, bet. 2021/22:SkU29, rskr. 2021/22:373
Ändring, SFS 2022:1750
Rubrik: Lag (2022:1750) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 3 kap. 1, 2 §§
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:7, bet. 2022/23:FiU14, rskr. 2022/23:45
Ändring, SFS 2022:1803
Rubrik: Lag (2022:1803) om ändring i lagen (2022:1071) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: utgår 2022:1071
Förarbeten: Prop. 2022/23:18, bet. 2022/23:FiU1, rskr. 2022/23:51
Ändring, SFS 2022:1852
Rubrik: Lag (2022:1852) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2023-01-31
Förarbeten: Prop. 2022/23:11, bet. 2022/23:SkU6, rskr. 2022/23:106