Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1986:447 · Visa fulltext
Förordning (1986:447) med instruktion för Nämnden mot etnisk diskriminering
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 1986-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1985/86:98, SfU 1985/86:20, rskr 1985/86:301
Upphävd: 1999-05-01
Ändring, SFS 1986:849
Rubrik: Förordning (1986:849) om ändring i förordningen (1986:447) med instruktion för nämnden mot etnisk diskriminering
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1987-01-01
Ändring, SFS 1988:896
Rubrik: Förordning (1988:896) om ändring i förordningen (1986:447) med instruktion för nämnden mot etnisk diskriminering
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 1988-09-01
Ändring, SFS 1994:147
Rubrik: Förordning (1994:147) om ändring i förordningen (1986:447) med instruktion för Nämnden mot etnisk diskriminering
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraft: 1994-07-01
Ändring, SFS 1996:430
Rubrik: Förordning (1996:430) om ändring i förordningen (1986:447) med instruktion för Nämnden mot etnisk diskriminering
Omfattning: upph. 2 §; ändr. 13 §
Ikraft: 1996-07-01
Ändring, SFS 1999:171
Omfattning: upph.