Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1986:441 · Visa fulltext
Förordning (1986:441) om underrättelser angående näringsförbud m.m.
Departement: Justitiedepartementet DOM
Ikraft: 1986-07-01
Upphävd: 2014-08-02
Ändring, SFS 1994:587
Rubrik: Förordning (1994:587) om ändring i förordningen (1986:441) om underrättelser angående näringsförbud m.m.
Omfattning: ändr. 1, 3, 7, 8, 9, 10 §§; ny 5 a §
Ikraft: 1994-07-01
Ändring, SFS 1995:1071
Rubrik: Förordning (1995:1071) om ändring i förordningen (1986:441) om underrättelser angående näringsförbud m.m.
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1995-10-15
Ändring, SFS 1996:352
Rubrik: Förordning (1996:352) om ändring i förordningen (1986:441) om underrättelser angående näringsförbud m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1996-07-01
Ändring, SFS 2001:813
Rubrik: Förordning (2001:813) om ändring i förordningen (1986:441) om underrättelser angående näringsförbud m.m.
Omfattning: ändr. 1, 4, 8 §§; nya 11, 12, 13, 14 §§
Ikraft: 2001-12-01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:24
Rubrik: Förordning (2003:24) om ändring i förordningen (1986:441) om underrättelser angående näringsförbud m.m.
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2003-03-01
Ändring, SFS 2003:941
Rubrik: Förordning (2003:941) om ändring i förordningen (1986:441) om underrättelser angående näringsförbud m.m.
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2004:353
Rubrik: Förordning (2004:353) om ändring i förordningen (1986:441) om underrättelser angående näringsförbud m.m.
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 7, 9, 10, 12 §§
Ikraft: 2004-07-01
Ändring, SFS 2006:765
Rubrik: Förordning (2006:765) om ändring i förordningen (1986:441) om underrättelser angående näringsförbud m.m.
Omfattning: ändr. 3, 8 §§
Ikraft: 2006-07-01
Ändring, SFS 2007:792
Rubrik: Förordning (2007:792) om ändring i förordningen (1986:441) om underrättelser angående näringsförbud m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2014:936
Omfattning: upph.