Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1986:364 · Visa fulltext
Förordning (1986:364) om anställningar vid forskningsråd
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 1986-07-01
Upphävd: 2001-02-01
Ändring, SFS 1988:1080
Rubrik: Förordning (1988:1080) om ändring i förordningen (1986:364) om tjänster vid forskningsråd
Omfattning: upph. 9 §; ändr. 1, 8, 12 §§
Ikraft: 1988-11-01
Ändring, SFS 1990:88
Rubrik: Förordning (1990:88) om ändring i förordningen (1986:364) om tjänster vid forskningsråd
Omfattning: ändr. 3, 12 §§; nya 13 §, rubr. närmast före 13 §
Ikraft: 1990-04-01
Ändring, SFS 1990:769
Rubrik: Förordning (1990:769) om ändring i förordningen (1986:364) om tjänster vid forskningsråd
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraft: 1990-07-01
Ändring, SFS 1993:865
Rubrik: Förordning (1993:865) om ändring i förordningen (1986:364) om tjänster vid forskningsråd
Omfattning: upph. 11, 12 §§, rubr. närmast före 11, 12 §§; nuvarande 4, 5, 6, 7, 8, 13 §§ betecknas 5, 6, 7, 8, 9, 11 §§; ändr. 1, 3 §§, nya 5, 6, 7, 9, 10, 11 §§; ny 4 §
Ikraft: 1993-07-01
Ändring, SFS 1994:892
Rubrik: Förordning (1994:892) om ändring i förordningen (1986:364) om tjänster vid forskningsråd
Omfattning: upph. 2, 3 §§, rubr. närmast före 2 §; ändr. 1, 11 §§
Ikraft: 1994-07-01
Ändring, SFS 1996:1578
Rubrik: Förordning (1996:1578) om ändring i förordningen (1986:364) om tjänster vid forskningsråd
Omfattning: ändr. 1, 10, 11 §§; ny 2, 3 §§, rubr. närmast före 2 §
Ikraft: 1997-02-01
Ändring, SFS 1998:1545
Rubrik: Förordning (1998:1545) om ändring i förordningen (1986:364) om tjänster vid forskningsråd
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1-11 §§, rubr. närmast före 1, 2, 4, 10, 11 §§; omtryck
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:1472
Omfattning: upph.