Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1986:223 · Visa fulltext
Förvaltningslag (1986:223)
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 1987-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:80, KU 1985/86:21, rskr 1985/86:202
Upphävd: 2018-07-01
Ändring, SFS 1986:1196
Rubrik: Lag (1986:1196) om ändring i förvaltningslagen (1986:223)
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:39, KU 1986/87:11, rskr 1986/87:59
Ändring, SFS 1988:201
Rubrik: Lag (1988:201) om ändring i förvaltningslagen (1986:223)
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:67, KU 1987/88:30, rskr 1987/88:181
Ändring, SFS 1988:449
Rubrik: Lag (1988:449) om ändring i förvaltningslagen (1986:223)
Omfattning: ändr. 32 §
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:142, FöU 1987/88:10, rskr 1987/88:299
Ändring, SFS 1990:456
Rubrik: Lag (1990:456) om ändring i förvaltningslagen (1986:223)
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:71, 1989/90:JuU32, rskr 1989/90:292
Ändring, SFS 1991:1659
Rubrik: Lag (1991:1659) om ändring i förvaltningslagen (1986:223)
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:17, 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Ändring, SFS 1992:353
Rubrik: Lag (1992:353) om ändring i förvaltningslagen (1986:223)
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:85, 1991/92:KU32, rskr 1991/92:222
Ändring, SFS 1993:611
Rubrik: Lag (1993:611) om ändring i förvaltningslagen (1986:223)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:200, bet. 1992/93:TU30, rskr. 1992/93:443
Ändring, SFS 1997:1027
Rubrik: Lag (1997:1027) om ändring i förvaltningslagen (1986:223)
Omfattning: ändr. 32 §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:10, bet. 1997/98:SkU10, rskr. 1997/98:70
Ändring, SFS 1998:386
Rubrik: Lag (1998:386) om ändring i förvaltningslagen (1986:223)
Omfattning: ändr. 1, 23 §§, rubr. närmast före 22 §; ny 22 a §
Ikraft: 1998-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:101, bet. 1997/98:JuU17, rskr. 1997/98:226
Ändring, SFS 1999:286
Rubrik: Lag (1999:286) om ändring i förvaltningslagen (1986:223)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1999-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:52, bet. 1998/99:KU28, rskr. 1998/99:211
Ändring, SFS 1999:940
Rubrik: Lag (1999:940) om ändring i förvaltningslagen (1986:223)
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:124, bet. 1999/2000:KU5, rskr. 1999/2000:45
Ändring, SFS 2003:246
Rubrik: Lag (2003:246) om ändring i förvaltningslagen (1986:223)
Omfattning: ändr. 5 §; omtryck
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:62, bet: 2002/03:KU23, rskr. 2002/03:164
Ändring, SFS 2003:1213
Rubrik: Lag (2003:1213) om ändring i förvaltningslagen (1986:223)
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:132, bet. 2003/04:SfU4, rskr. 2003/04:101
Ändring, SFS 2005:330
Rubrik: Lag (2005:330) om ändring i förvaltningslagen (1986:223)
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:96, bet. 2004/05:SfU14, rskr. 2004/05:233
Ändring, SFS 2006:306
Rubrik: Lag (2006:306) om ändring i förvaltningslagen (1986:223)
Omfattning: ändr. 3, 22 a §§
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:56, bet. 2005/06:KU29, rskr. 2005/06:203
Ändring, SFS 2006:703
Rubrik: Lag (2006:703) om ändring i förvaltningslagen (1986:223)
Omfattning: ändr. 32 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2009:434
Rubrik: Lag (2009:434) om ändring i förvaltningslagen (1986:223)
Omfattning: ändr. 16, 17 §§
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2009:798
Rubrik: Lag (2009:798) om ändring i förvaltningslagen (1986:223)
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2014:630
Rubrik: Lag (2014:630) om ändring i förvaltningslagen (1986:223)
Omfattning: ändr. 32 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2017:734
Rubrik: Lag (2017:734) om ändring i förvaltningslagen (1986:223)
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Ändring, SFS 2017:900
Omfattning: upph.