Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1986:223 · Visa fulltext
Förvaltningslag (1986:223)
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 1987-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:80, KU 1985/86:21, rskr 1985/86:202
Upphävd: 2018-07-01
Ändring, SFS 1986:1196
Rubrik: Lag (1986:1196) om ändring i förvaltningslagen (1986:223)
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:39, KU 1986/87:11, rskr 1986/87:59
Ändring, SFS 1988:201
Rubrik: Lag (1988:201) om ändring i förvaltningslagen (1986:223)
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:67, KU 1987/88:30, rskr 1987/88:181
Ändring, SFS 1988:449
Rubrik: Lag (1988:449) om ändring i förvaltningslagen (1986:223)
Omfattning: ändr. 32 §
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:142, FöU 1987/88:10, rskr 1987/88:299
Ändring, SFS 1990:456
Rubrik: Lag (1990:456) om ändring i förvaltningslagen (1986:223)
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:71, 1989/90:JuU32, rskr 1989/90:292
Ändring, SFS 1991:1659
Rubrik: Lag (1991:1659) om ändring i förvaltningslagen (1986:223)
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:17, 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Ändring, SFS 1992:353
Rubrik: Lag (1992:353) om ändring i förvaltningslagen (1986:223)
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:85, 1991/92:KU32, rskr 1991/92:222
Ändring, SFS 1993:611
Rubrik: Lag (1993:611) om ändring i förvaltningslagen (1986:223)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:200, bet. 1992/93:TU30, rskr. 1992/93:443
Ändring, SFS 1997:1027
Rubrik: Lag (1997:1027) om ändring i förvaltningslagen (1986:223)
Omfattning: ändr. 32 §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:10, bet. 1997/98:SkU10, rskr. 1997/98:70
Ändring, SFS 1998:386
Rubrik: Lag (1998:386) om ändring i förvaltningslagen (1986:223)
Omfattning: ändr. 1, 23 §§, rubr. närmast före 22 §; ny 22 a §
Ikraft: 1998-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:101, bet. 1997/98:JuU17, rskr. 1997/98:226
Ändring, SFS 1999:286
Rubrik: Lag (1999:286) om ändring i förvaltningslagen (1986:223)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1999-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:52, bet. 1998/99:KU28, rskr. 1998/99:211
Ändring, SFS 1999:940
Rubrik: Lag (1999:940) om ändring i förvaltningslagen (1986:223)
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:124, bet. 1999/2000:KU5, rskr. 1999/2000:45
Ändring, SFS 2003:246
Rubrik: Lag (2003:246) om ändring i förvaltningslagen (1986:223)
Omfattning: ändr. 5 §; omtryck
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:62, bet: 2002/03:KU23, rskr. 2002/03:164
Ändring, SFS 2003:1213
Rubrik: Lag (2003:1213) om ändring i förvaltningslagen (1986:223)
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:132, bet. 2003/04:SfU4, rskr. 2003/04:101
Ändring, SFS 2005:330
Rubrik: Lag (2005:330) om ändring i förvaltningslagen (1986:223)
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:96, bet. 2004/05:SfU14, rskr. 2004/05:233
Ändring, SFS 2006:306
Rubrik: Lag (2006:306) om ändring i förvaltningslagen (1986:223)
Omfattning: ändr. 3, 22 a §§
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:56, bet. 2005/06:KU29, rskr. 2005/06:203
Ändring, SFS 2006:703
Rubrik: Lag (2006:703) om ändring i förvaltningslagen (1986:223)
Omfattning: ändr. 32 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2009:434
Rubrik: Lag (2009:434) om ändring i förvaltningslagen (1986:223)
Omfattning: ändr. 16, 17 §§
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2009:798
Rubrik: Lag (2009:798) om ändring i förvaltningslagen (1986:223)
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2014:630
Rubrik: Lag (2014:630) om ändring i förvaltningslagen (1986:223)
Omfattning: ändr. 32 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2017:734
Rubrik: Lag (2017:734) om ändring i förvaltningslagen (1986:223)
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Ändring, SFS 2017:900
Omfattning: upph.