Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1986:1386 · Visa fulltext
Bilavgaslag (1986:1386)
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 1987-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:56, JoU 1986/87:7, rskr 1986/87:106
Upphävd: 2002-01-01
Ändring, SFS 1989:317
Rubrik: Lag (1989:317) om ändring i bilavgaslagen (1986:1386)
Omfattning: ny 6 a §
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:128, 1988/89:JoU19, rskr 1988/89:290
Ändring, SFS 1990:614
Rubrik: Lag (1990:614)om ändring i bilavgaslagen (1986:1386)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1991-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:141, 1989/90:JoU24, rskr 1989/90:349
Ändring, SFS 1991:655
Rubrik: Lag (1991:655) om ändring i bilavgaslagen (1986:1386)
Omfattning: ändr. 7 §; ny 2 a §
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:156, 1990/91:SkU25, rskr 1990/91:344
Ändring, SFS 1991:2010
Rubrik: Lag (1991:2010) om ändring i bilavgaslagen (1986:1386)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:47, 1991/92:JoU8, rskr 1991/92:104
Ändring, SFS 1995:64
Rubrik: Lag (1995:64) om ändring i bilavgaslagen (1986:1386)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ändring, SFS 1995:1387
Rubrik: Lag (1995:1387) om ändring i bilavgaslagen (1986:1386)
Omfattning: ändr. 2 a, 6 §§
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:6, bet. 1995/96:JoU6, rskr. 1995/96:86
Ändring, SFS 1996:542
Rubrik: Lag (1996:542) om ändring i bilavgaslagen (1986:1386)
Omfattning: upph. 12, 13 §§; ändr. 3, 11 §§
Ikraft: 1996-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:175, bet. 1995/96:JoU22, rskr. 1995/96:244
Ändring, SFS 1997:1143
Rubrik: Lag (1997:1143) om ändring i bilavgaslagen (1986:1386)
Omfattning: ändr, 2, 2 a, 3, 6, 6 a, 7, 8, 9, 11 §§
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:35, bet. 1997/98:JoU10, rskr. 1997/98:101
Ändring, SFS 1998:1708
Rubrik: Lag (1998:1708) om ändring i bilavgaslagen (1986:1386)
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 5, 10 §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:13, bet. 1998/99:MJU4, rskr. 1998/99:33
Ändring, SFS 2001:1080
Omfattning: upph.