Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1986:1027 · Visa fulltext
Lag (1986:1027) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Folkrepubliken Kina
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1987-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:17, SkU 1986/87:3, rskr 1986/87:16
Ändring, SFS 1995:1342
Rubrik: Lag (1995:1342) om ändring i lagen (1986:1027) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Folkrepubliken Kina
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:75, bet. 1995/96:SkU7, rskr. 1995/96:15
Ändring, SFS 2000:211
Rubrik: Lag (2000:211) om ändring i lagen (1986:1027) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Folkrepubliken Kina
Omfattning: ändr. 1 §, bil.
Ikraft: 2000-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:62, bet. 1999/2000:SkU20, rskr. 1999/2000:154
Ändring, SFS 2000:587
Rubrik: Förordning (2000:587) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Folkrepubliken Kina
Omfattning: ikrafttr. av 2000:211
Ändring, SFS 2017:1282
Rubrik: Lag (2017:1282) om ändring i lagen (1986:1027) om dubbelbeskattningavtal mellan Sverige och Folkrepubliken Kina
Omfattning: ändr. 1 §, bil.
Ikraft: 2018-06-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:20, bet. 2017/18:SkU5, rskr, 2017/18:81
Ändring, SFS 2018:393
Rubrik: Förordning (2018:393) om ikraftträdande av lagen (2017:1282) om ändring i lagen (1986:1027) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Folkrepubliken Kina
Omfattning: ikrafttr. av 2017:1282