Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1986:1009 · Visa fulltext
Lag (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.
Departement: Justitiedepartementet L5
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:6, JuU 1986/87:7, rskr 1986/87:43
Ändring, SFS 1989:137
Rubrik: Lag (1989:137) om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:143, 1988/89:JuU13, rskr 1988/89:145
Ändring, SFS 1989:653
Rubrik: Lag (1989:653) om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1989-09-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:124, 1988/89:JuU25, rskr 1988/89:313
Ändring, SFS 1994:1422
Rubrik: Lag (1994:1422) om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.
Omfattning: ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraft: 1995-04-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:23, bet. 1994/95:JuU2, rskr. 1994/95:40
Ändring, SFS 2000:178
Rubrik: Lag (2000:178) om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.
Omfattning: ändr. 2, 4 §§
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:26, bet. 1999/2000:JuU10, rskr. 1999/2000:151
Ändring, SFS 2006:285
Rubrik: Lag (2006:285) om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.
Omfattning: ändr. 2 §; ny 5 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:59, bet. 2005/06:JuU13, rskr. 2005/06:169
Ändring, SFS 2010:1238
Rubrik: Lag (2010:1238) om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2010:1947
Rubrik: Lag (2010:1947) om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ändring, SFS 2014:619
Rubrik: Lag (2014:619) om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2014:1411
Rubrik: Lag (2014:1411) om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2015-01-02
Förarbeten: Prop. 2013/14:232, bet. 2014/15:JuU3, rskr. 2014/15:23
Ändring, SFS 2019:831
Rubrik: Lag (2019:831) om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:164, bet. 2019/20:JuU10, rskr. 2019/20:45